RSS Feed for Bình Thuận điều chỉnh quy hoạch phát triển điện mặt trời | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 18/05/2024 19:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bình Thuận điều chỉnh quy hoạch phát triển điện mặt trời

 - Thông tin từ Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết: Trên cơ sở "Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 lắp đặt 828 MW (sản lượng điện tương ứng 1.270 triệu kWh). Đến năm 2025 tổng công suất lắp đặt đạt 2.642 MW (sản lượng điện tương ứng 4.055 triệu kWh). Và đến năm 2030 tổng công suất lắp đặt khoảng 4.520 MW (sản lượng điện tương ứng 6.936 triệu kWh).

Đức Long Gia Lai đầu tư 3 dự án điện sạch tại Bình Thuận
Không phát triển thêm nhiệt điện than ở Bình Thuận
Bạc Liêu mời gọi nhà đầu tư năng lượng tái tạo
Chúng ta đang hiểu sai về nhu cầu bắt buộc "phụ tải nền"?

Theo Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, phát triển điện mặt trời là lĩnh vực lợi thế của tỉnh và đang được Chính phủ khuyến khích đầu tư. Do vậy, cần phải tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thu hút các thành phần kinh tế thật sự có năng lực, kinh nghiệm tham gia khai thác lợi thế so sánh về tài nguyên năng lượng mặt trời, sử dụng đất đai một cách có hiệu quả, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cho rằng, phát triển điện mặt trời phải gắn với hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo đảm môi trường sinh thái và an ninh quốc phòng. Do vậy, chỉ xem xét đưa vào quy hoạch phát triển điện mặt trời đối với các vùng sản xuất nông nghiệp, hoặc phát triển các ngành nghề khác không thuận lợi, hiệu quả kinh tế thấp. Đồng thời phải đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhất là việc đấu nối lưới điện, truyền tải công suất điện đến các vùng phụ tải.

Theo đó tỉnh Bình Thuận sẽ tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh quy hoạch, sớm trình Bộ Công Thương phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. Đặc biệt, Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận lưu ý việc chồng lấn giữa các quy hoạch ngành và ngay trong nội bộ các dự án, đồng thời công bố công khai từng dự án để nhân dân biết và tham gia giám sát.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động