RSS Feed for Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo nhân lực năng lượng nguyên tử | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 26/09/2023 04:12
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo nhân lực năng lượng nguyên tử

 - Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân vừa ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Theo đó, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng liên ngành liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

>> Sẽ có chế độ ưu đãi phát triển nguồn nhân lực điện hạt nhân
>> Khẩn trương xây dựng hạ tầng quốc gia phát triển điện hạt nhân
>> Trang bị thuật ngữ chuyên ngành trong tuyên truyền phát triển điện hạt nhân Việt Nam

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử”, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Kiến nghị giải pháp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các nội dung vượt thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các thành viên thảo luận, đóng góp ý kiến, Trưởng ban kết luận.

Trường hợp không tham dự cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo ủy quyền cho một cán bộ có trách nhiệm họp thay và phải chịu trách nhiệm về ý kiến của người được ủy quyền.

Ban Chỉ đạo họp phiên toàn thể 3 tháng/lần và họp bất thường khi cần thiết theo quyết định của Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo ưu tiên sử dụng phương thức thảo luận và trao đổi thông tin, gửi tài liệu qua mạng, họp qua mạng giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành Đề án và bộ phận giúp việc.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo có thể mở rộng thành phần tham dự phiên họp theo quyết định của Trưởng ban. Đồng thời, được mời các chuyên gia trong và ngoài nước để tham khảo ý kiến khi cần thiết.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban Điều hành Đề án được dự toán hàng năm, được cấp vào ngân sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Ngày 17/6/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Ban Chỉ đạo gồm 10 thành viên. Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban.

Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phạm Vũ Luận.

8 Ủy viên Ban Chỉ đạo là Thứ trưởng các bộ: Khoa học Công nghệ; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Y tế; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ và Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Giúp việc Ban Chỉ đạo Quốc gia có Ban Điều hành Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.

NangluongVietnam

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động