Điện lực

Bổ nhiệm Chủ tịch, các thành viên Hội đồng thành viên EVNHCMC

21:05 |25/12/2018

 - 

Chiều ngày 25/12/2018, tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC).

EVNHCMC và mục tiêu 100% khách hàng giao dịch trực tuyến

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch EVN trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Thành viên EVNHCMC.

Theo đó, ông Lê Văn Phước - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch EVNHCMC được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực TP. HCM.

Ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.

Ông Lê Tấn Định - Trưởng Ban Tổ chức nhân sự và ông Nguyễn Minh Tùng - Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên.

Quyết định được ký và có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2018.

Tại Hội nghị, EVN cũng đã ký hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại EVN cho Hội đồng thành viên EVNHCMC.

Trước đó, ngày 15/12/2018, Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP. HCM đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Quốc Việt, Kế toán trưởng - Trưởng Ban Tài chính kế toán giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng thành viên và Ban điều hành Tổng công ty Điện lực TP. HCM được thực hiện theo Đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số: 129/QĐ-EVN ngày 31/7/2017.

Theo đó, Tổng công ty sẽ hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3