Năng lượng mới - Tái tạo

Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mặt trời

07:12 |28/07/2020

 - 

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời (Thông tư 18).


Đề nghị Ban KTTW, Bộ Công Thương nghiên cứu phản biện Tạp chí Năng lượng Việt Nam


Theo đó, Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam (Quyết định 13).

Thông tư 18 gồm 10 Điều, quy định việc phát triển các dự án điện mặt trời nối lưới. Cụ thể là:

1/ Về giá mua điện.

2/ Nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở và các nội dung khác.

3/ Diện tích sử dụng đất, mặt nước có thời hạn của dự án.

Còn về quy định phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà gồm:

1/ Giá mua bán điện đối với trường hợp bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam và trường hợp bên mua điện không phải là Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2/ Trình tự thực hiện đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà.

3/ Miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực và các nội dung khác.

Ngoài ra, Bộ Công Thương ban hành hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời nối lưới và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Thông tư 18 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2020./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Văn phòng giao dịch: Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3