RSS Feed for Điện mặt trời nối lưới Thứ hai 27/05/2024 16:12
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mặt trời

Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mặt trời

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời (Thông tư 18).
Nghiên cứu phương án giá điện mặt trời (nối lưới) từ 7,09-7,69 Cent

Nghiên cứu phương án giá điện mặt trời (nối lưới) từ 7,09-7,69 Cent 3

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về báo cáo hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Công Thương nghiên cứu hoàn thiện Dự thảo Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam theo phương án giá bán điện mặt trời nối lưới từ 7,09 – 7,69 Uscent/kWh (phương án 2).
Phiên bản di động