RSS Feed for Ý kiến của Thủ tướng về rà soát các dự án điện gió đã hoàn thành thẩm định | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 17/04/2024 19:41
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Ý kiến của Thủ tướng về rà soát các dự án điện gió đã hoàn thành thẩm định

 - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản số 196/TTg-CN ngày 18/2/2021 gửi Bộ Công Thương, về việc báo cáo kết quả rà soát danh mục các dự án điện gió đã hoàn thành công tác thẩm định.


Tại sao Việt Nam nên phát triển điện gió ngoài khơi?


Theo đó, căn cứ theo các báo cáo và kiến nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 7201/BCT-ĐL ngày 25/9/2020, số 7408/BCT-ĐL ngày 2/10/2020, số 10052/BCT-ĐT ngày 28/12/2020 về danh mục các dự án điện gió rà soát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội và kiến nghị của Bộ Công Thương (tại công văn số 10164/BCT-ĐL ngày 30/12/2020) về việc bổ sung Nhà máy điện gió Kỳ Anh MK trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Một là:  Báo cáo của Bộ Công Thương  cho thấy đến nay quy mô công suất các dự án nguồn điện gió được bổ sung vào Quy hoạch điện VII (điều chỉnh) đã ở mức cao (công suất 11.800 MW), trong đó mới chỉ có 538 MW đưa vào vận hành (đến cuối năm 2020), còn khoảng 11.262 MW đang được triển khai. Do đó, không xem xét bổ sung các dự án Bộ Công Thương  báo cáo, kiến nghị tại văn bản nêu trên vào Quy hoạch điện VII (điều chỉnh) mà đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Hai là: Bộ Công Thương khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án Quy hoạch điện VIII theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ đảm bảo chặt chẽ, khoa học; trong đó, cần đảm bảo cơ cấu các loại nguồn điện phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển năng lượng quốc gia từng giai đoạn và khả năng cung cấp của nguồn năng lượng sơ cấp, đồng thời đảm bảo an toàn, ổn định, hiệu quả tốt nhất cho đất nước./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động