RSS Feed for Tổng giám đốc EVNNPT làm việc tại Công ty Truyền tải điện 2 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/03/2024 21:52
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tổng giám đốc EVNNPT làm việc tại Công ty Truyền tải điện 2

 - Ngày 13/3, tại Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2), ông Nguyễn Tuấn Tùng, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã chủ trì cuộc họp nhằm kiểm tra, rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 được EVNNPT giao cho PTC2.​

EVNNPT và mục tiêu nâng cao hiệu quả hệ thống truyền tải điện quốc gia

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng giám đốc EVNNPT làm việc với PTC2 về triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 2019.

Tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Phong - Bí thư đảng ủy, Giám đốc PTC2 đã báo cáo tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của PTC2: Năm 2019 EVNNPT giao chỉ tiêu sản lượng truyền tải là 8.941 triệu kWh. Trong 2 tháng đầu năm 2019, sản lượng thực hiện 1,110 tỷ kWh, đạt 12,42%. Tuy nhiên, căn cứ Văn bản số: 6433/EVNCPC-KT ngày 09/08/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Trung, về việc cung cấp số liệu dự kiến phụ tải miền Trung năm 2019 (tăng trưởng phụ tải 5,41% so với năm 2018) thì dự kiến sản lượng của  PTC2 năm 2019 là 8.589 triệu kWh, như vậy là thấp hơn kế hoạch EVNNPT giao 8.941 triệu kWh.

Về công tác sửa chữa lớn năm 2019, PTC2 được EVNNPT giao thực hiện 143 công trình, với giá trị 91.818 triệu đồng, đến nay đã hoàn thành 27 công trình trị giá 15,147 tỷ đồng, đạt 16,5% so với kế hoạch được giao. Còn lại 116 danh mục sửa chữa lớ, với giá trị 76,671 tỷ đồng, PTC2 đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu dự kiến khoảng cuối tháng 9/2019 sẽ hoàn thành 100% khối lượng. Đối với công tác đầu tư xây dựng, PTC2 thực hiện 13 công trình trị giá 88.981 triệu đồng, đến nay đã giải ngân 330,03 triệu đồng.

Chủ đề năm 2019 của EVNNPT là “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia”. Để thực hiện tốt chủ đề này, PTC2 đã quyết định giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (tại các Quyết định số: 305/QĐ-PTC2 đến 311/QĐ-PTC2 ngày 25/2/2019); trong đó tập trung đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động do Tổng công ty giao. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của PTC2.

Hiện tại, PTC2 đang quản lý vận hành 2.918 km đường dây, theo kế hoạch Tổng công ty giao cho Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung năm 2019, Công ty sẽ tiếp nhận quản lý vận hành thêm 404 km đường dây, bao gồm: đường dây Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi (2x76,4km); đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (2x 32,7km), Đồng Hới - Đông Hà (1x108km) Đông Hà - Huế (1x78,1km). Như vậy, cuối năm 2019, Công ty quản lý vận hành  3.322 km đường dây 220 -500kV.

Năm 2019, để đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, PTC2 đã biên soạn và ban hành các quy trình vận hành và xử lý sự cố thiết bị phù hợp với chế độ thao tác xa của các Trung tâm vận hành xa (TTVHX) và trạm biến áp không người trực (TBAKNT), chuẩn bị các hồ sơ pháp lý như: phê duyệt lại phương án PCCC, ban hành các quy định công tác bảo vệ an ninh, chống đột nhập, quy trình xử lý sự cố thiết bị thông tin…

Đến hết năm 2019, PTC2 sẽ hoàn thành đưa vào vận hành 5 TBAKNT, trong đó Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn và Trạm 220kV Hòa Khánh sẽ do TTVHX Ngũ Hành Sơn điều khiển; Trạm 220kV Đông Hà do TTVHX Phong Điền điều khiển; Trạm 220kV Quảng Ngãi và Trạm 220kV Dung Quất do TTVHX Dung Quất điều khiển.

Trong thời gian qua, PTC2 đã ứng dụng thiết bị bay không người lái, camera giám sát vào công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, giám sát vận hành đường dây truyền tải... đồng thời, ứng dụng lưới điện thông minh, trạm biến áp không người trực, vệ sinh sứ online, định vị sự cố, giám sát dầu online, giám sát máy biến áp, quản lý thông tin bản đồ GIS, giám sát cảnh báo sét... để nâng cao khả năng truyền tải, độ tin cậy, ổn định hệ thống truyền tải điện và nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó, tuyên truyền về ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 trong các lĩnh vực khác như: Điều độ hệ thống điện và thị trường điện, quản trị doanh nghiệp, công nghệ thông tin và tự động hóa.

Hiện nay, riêng thiết bị bay hiện đại đã được Công ty trang bị và giao cho phòng kỹ thuật trực tiếp quản lý, bảo quản và sử dụng, tổ chức triển khai các chuyến bay kiểm tra trên toàn tuyến đường dây truyền tải thuộc phạm vi quản lý của PTC2. Toàn bộ dữ liệu thu thập được trong quá trình kiểm tra đều được lưu trữ riêng  phục vụ cho công tác ứng dụng thiết bị bay.

PTC2 đang tổ chức triển khai công tác kiểm tra định kỳ ngày cho toàn bộ từng tuyến đường dây 220kV, 500kV, công tác này được thực hiện độc lập và song song với công tác kiểm tra định kỳ bình thường của các đội đường dây để đánh giá thêm hiệu quả của việc sử dụng thiết bị (đã thực hiện hoàn thành ĐD 220kV mạch kép Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn và đang thực hiện cho toàn bộ các đường dây 220kV, 500kV còn lại của TTĐ Đà Nẵng trong tháng 0/2019).

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, PTC2 đã đảm bảo hệ thống CNTT ổn định cho 278 thiết bị viễn thông chính phục vụ vận hành lưới điện truyền tải, cũng như điều hành sản xuất của đơn vị. Công tác thí nghiệm định kỳ (TNĐK) đã được PTC2 phối hợp với Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 2 đã và đang thực hiện, đồng thời PTC2 giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện xử lý các tồn tại phát hiện sau các đợt thí nghiệm hết bảo hành cũng như định kỳ.

Tại cuộc họp, sau khi nghe ông Trần Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 báo cáo tình hình triển khai cũng như các giải pháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của PTC2 trong năm 2019 và lắng nghe các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Ban EVNNPT, các phòng, các đơn vị thuộc PTC2, Tổng giám đốc EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng đanh giá cao những cố gắng của tập thể PTC2 trong thời gian qua.

Theo ông Tùng, năm 2019 là năm kỷ niệm 25 năm vận hành đường dây 500 kV mạch 1, 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, PTC2 cần tiếp tục tháo gỡ những khó khăn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 4588/NQ-HĐTV ngày 21/12/2018 là: "Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia". Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Đặc biệt là việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 04/12/2017 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa hệ thống Truyền tải điện 500 kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, PTC2 đã được EVNNPT giao nhiêm vụ tư vấn giám sát đường dây 500 kV Quảng Trạch - Đà Nẵng - Dốc Sỏi - Pleiku, vì vậy, PTC2 cần cân đối nguồn nhân lực để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, PTC2 phải chủ động phân tích, đánh giá cụ thể mọi lĩnh vực chỉ tiêu kế hoạch cùng phối hợp với các Ban EVNNPT để có giải pháp cụ thể, phù hợp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

Tiếp thu những chỉ đạo của ông Nguyễn Tuấn Tùng và các ý kiến góp ý của Lãnh đạo các Ban chức năng EVNNPT. Tại cuộc họp, ông Trần Thanh Phong, Giám đốc PTC2, đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tổng công ty đối với mọi mặt hoạt động của PTC2, đồng thời cam kết cùng tập thể CBCNV PTC2 nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung toàn lực, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 được EVNNPT giao.

QUANG THẮNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động