RSS Feed for TKV sẽ hoàn thành cổ phần hóa các doanh nghiệp vào năm 2015 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/04/2024 12:44
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

TKV sẽ hoàn thành cổ phần hóa các doanh nghiệp vào năm 2015

 - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, đến hết năm 2015, TKV sẽ hoàn thành cổ phần hóa các doanh nghiệp, đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn nhà nước đã đầu tư vào doanh nghiệp.

>> Than Hạ Long: Thành công sau tái cơ cấu
>> Phê duyệt phương án sắp xếp lại sản xuất 2 đơn vị ngành Than
>> Than Uông Bí tin tưởng vào mô hình quản lý mới

Tính đến thời điểm này, TKV đã hoàn thành cổ phần hóa 3 đơn vị trong tổng số 8 đơn vị (Công ty TNHH MTV Vật tư, vận tải và xếp dỡ; Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên thuộc Tổng Công ty Khoáng sản; Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ thuộc Viện Khoa học công nghệ mỏ); đã hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp, đang xây dựng phương án cổ phần hóa 4 đơn vị (Tổng Công ty Điện lực; Tổng Công ty Khoáng sản; TổngCông ty CN mỏ Việt Bắc; Công ty TNHH MTV Cơ khí đóng tàu). Hiện nay, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa của Tập đoàn đang thẩm định phương án cổ phần hóa và dự kiến trình HĐTV cuối tháng 8/2014, sau đó trình Bộ Công Thương thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 9 - 10/2014. 

Về thoái vốn, đã rút hết vốn khỏi 5 đơn vị trong tổng số 9 đơn vị (Công ty CP Bảo hiểm SHB; Ngân hàng TMCP SHB; Công ty CP Bảo hiểm hàng không; Công ty CP chứng khoán SHS; Công ty TNHH một thành viên Tài chính Than - Khoáng sản VN). Tổng số vốn thu về được 1.503 tỷ đồng. Đến nay, việc thoái vốn của TKV tại các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đã hoàn thành trước tiến độ. 
 
Về tái cơ cấu, chuyển đổi, giải thể, phá sản, sắp xếp doanh nghiệp: TKV đã hoàn thành việc giải thể 9 công ty con TNHH một thành viên sản xuất than để chuyển thành thành Chi nhánh của TKV và 4 công ty cháu là Công ty TNHH một thành viên thành Chi nhánh của Công ty con của TKV; đồng thời, hoàn thành chuyển Công ty Chế biến than Quảng Ninh thành Chi nhánh của TKV. Đã chuyển Công ty TNHH một thành viên than Uông Bí từ mô hình quản lý 2 cấp thành mô hình quản lý 1 cấp để chuẩn bị chuyển sang mô hình Chi nhánh của TKV; Đã chuyển Công ty TNHH một thành viên Địa chất mỏ từ mô hình công ty quản lý 2 cấp thành mô hình công ty quản lý 01 cấp, để chuẩn bị bước tái cơ cấu tiếp theo; Đã chuyển Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng từ mô hình quản lý 2 cấp thành 1 cấp để tăng cường công tác quản lý, giảm bớt đầu mối, tăng hiệu quả của điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đã hoàn thành và báo cáo Bộ Công Thương phương án hợp nhất Trường cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm, Trường cao đẳng nghề mỏ Hữu Nghị và Trường cao đẳng nghề công nghiệp mỏ Việt Bắc để thành lập Trường cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam. 
Hiện nay, Bộ Công Thương đang thẩm định.

Đã hoàn thành báo cáo và trình Chính phủ phương án chuyển Trung tâm Y tế lao động thành Bệnh viện TKV theo Luật khám chữa bệnh. Hiện nay, phương án đang được các Bộ thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ.

Về thực hiện các thủ tục để phá sản: Hiện nay, TKV đang hoàn thiện báo cáo kiểm toán độc lập và các hồ sơ có liên quan để chuẩn bị gửi đơn lên tòa án địa phương xin giải quyết phá sản Công ty CP đóng tàu Sông Ninh. Tuy nhiên do tính chất phức tạp của thủ tục phá sản, đối tác của TKV trong Công ty CP Đóng tàu Sông Ninh thiếu nhiệt tình hợp tác nên tiến độ thực hiện phá sản còn rất chậm.

Về tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp: Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn và các quy định mới của Nhà nước, Tập đoàn đã ban hành nhiều quy chế, quy định quản trị nội bộ như: Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của TKV, các công ty con của TKV; Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý lao động tiền lương Công ty mẹ - Tập đoàn; Quy định về phân cấp/ủy quyền cho các Chi nhánh trong hoạt động sản xuất than… Đồng thời, chuẩn bị ban hành Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế người đại diện của TKV tham gia quản lý tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của TKV, Quy định về xử lý trách nhiệm trong công tác an toàn... Đã tiến hành sáp nhập, hợp nhất để giảm số ban tham mưu của TKV từ trên 30 ban xuống 23 ban; đã hợp nhất 2 Ban QLDA nhà điều hành TKV tại Hà Nội và Quảng Ninh thành 1 Ban QLDA. Đã chỉ đạo chuyên môn hóa công tác vận chuyển, đưa đón công nhân, công tác vận tải than vào các đơn vị chuyên ngành giúp cho việc tăng cường công tác bảo vệ sản phẩm, tập trung nguồn lực đầu tư và phát huy hết hiệu quả của đầu tư.

Đến hết năm 2015, TKV sẽ hoàn thành cổ phần hóa các doanh nghiệp, đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn nhà nước đã đầu tư vào doanh nghiệp. 

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động