RSS Feed for Tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 21/05/2024 10:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới

 - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa phối hợp với Viện Công nhân và Công đoàn tổ chức Hội thảo “Truyền thống văn hóa thợ mỏ - những giá trị lịch sử và định hướng trong thời kỳ mới”.


'Dù tiêu thụ than khó, TKV vẫn đảm bảo đời sống cho người lao động'


Cuộc tổng bãi công tháng 11/1936 là một mốc son chói lọi trong lịch sử hình thành, phát triển của công nhân vùng Mỏ, của ngành Than nói riêng và của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung. 

Trải qua 84 năm xây dựng và trưởng thành, ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và triệt để cách mạng của công nhân vùng Mỏ Quảng Ninh đã trở thành truyền thống vẻ vang, nền tảng vững chắc, động lực then chốt cho sự lớn mạnh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Theo lộ trình, TKV đang thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại sản xuất theo chủ trương của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng hiệu quả hoạt động SXKD nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của TKV.

Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, đòi hỏi phải có nhiều yếu tố, song quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người. Xác định con người là nhân tố hàng đầu, nằm ở vị trí trung tâm của sự phát triển. Đồng thời kết hợp hài hòa hai yếu tố hiện đại và truyền thống, bởi hai yếu tố này luôn có sự quan hệ ràng buộc lẫn nhau, tạo nên động lực cho sự phát triển. Một lần nữa, truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ cần phải được tiếp tục giữ gìn, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ, lan tỏa những giá trị tích cực trong điều kiện mới, phù hợp với tình hình cụ thể hiện nay của Tập đoàn.

Hội thảo khoa học “Truyền thống văn hóa thợ mỏ - những giá trị lịch sử và định hướng trong thời kỳ mới” là một hoạt động thuộc khuôn khổ Đề án “Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới”. Đây là dịp để tiếp tục khẳng định và tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ, làm sâu sắc thêm đặc điểm văn hóa thợ mỏ, giá trị lịch sử và định hướng phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ Việt Nam trong điều kiện mới.

Đồng thời, phát huy các giá trị, giáo dục, bồi đắp những truyền thống tốt đẹp, khích lệ thế hệ trẻ hôm nay và mai sau có trách nhiệm tiếp bước những chặng đường lịch sử vẻ vang và hào hùng của bao thế hệ cha ông đi trước, xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

Tại hội thảo, 3 nội dung chính đã được làm rõ: Đặc điểm truyền thống văn hóa thợ mỏ; thực trạng văn hóa thợ mỏ trong giai đoạn hiện nay; định hướng, giải pháp phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới.

Theo ông Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV, Đề án “Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới” là một đề án đặc biệt quan trọng, vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài và có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của TKV. Đồng thời cũng thể hiện sự trân trọng, gìn giữ và phát huy cao độ của cán bộ, CNLĐ Tập đoàn với truyền thống văn hóa mang bản sắc riêng có của thợ mỏ TKV. Thực tế minh chứng sinh động cho thấy, mọi thắng lợi của ngành Than - Khoáng sản đều bắt nguồn từ truyền thống văn hoá thợ mỏ, được kết tinh bởi tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”.

Chính truyền thống văn hóa thợ mỏ đã tác động sâu sắc và toàn diện đến mọi mặt hoạt động SXKD của Tập đoàn. Trong đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý điều hành; tạo nên giá trị cốt lõi trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp TKV nói chung; tạo nên nguồn “sức mạnh nội sinh” to lớn giúp TKV vượt qua mọi khó khăn, tạo đà cho những bước tiến xa và vững chắc trong hành trình phát triển của TKV.

Năm 2020, đại dịch Covid-19 cũng là minh chứng rõ nét, dù khó khăn, thử thách cán bộ, công nhân viên và người lao động TKV không đầu hàng mà luôn tìm cách vươn lên. TKV đã hoàn thành nhiệm vụ kép “vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh”. Nền tảng cho kết quả đó không gì khác chính là TKV đã phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ, cốt lõi là “Kỷ luật và đồng tâm”.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải - Chủ nhiệm Đề án “Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới” cho rằng, việc gìn giữ và phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của những người thợ mỏ phải gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển SXKD của Tập đoàn.

Đồng thời phải gắn với việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng toàn diện, từ việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đến nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng thực thi nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân mỏ đáp ứng yêu cầu giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ cũng là nhân lên truyền thống tương thân, tương ái, thể hiện trách nhiệm cao của TKV trong việc chung tay với cộng đồng../.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động