RSS Feed for Thông số đầu vào của Quy hoạch điện VIII ‘có nhiều thay đổi’ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 21/02/2024 08:19
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thông số đầu vào của Quy hoạch điện VIII ‘có nhiều thay đổi’

 - Qua rà soát, điện năng sản xuất năm 2020 của Việt Nam đã giảm khoảng 12 tỷ kWh so với kế hoạch; cùng với đó là nhiều dự án điện gió được bổ sung trong tháng 9/2020, do vậy, rất nhiều thông số đầu vào phục vụ xây dựng Quy hoạch điện VIII đã có nhiều thay đổi. Trước thực tế này, Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị rà soát nội dung dự thảo Đề án Quy hoạch điện VIII đáp ứng yêu cầu đặt ra.


Ý kiến trao đổi về Quy hoạch điện VIII

Điều kiện ‘cần’ và ‘đủ’ để Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân


Báo cáo về công tác quản lý quy hoạch phát triển điện lực, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực cho biết: Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch điện VIII (tại Quyết định số 1264/QĐ-TTg ngày 1 tháng 10 năm 2019), Bộ Công Thương đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị hoàn tất các thủ tục chỉ định thầu để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với Viện Năng lượng lập đề án Quy hoạch điện VIII. 

Tiếp đến, tháng 5 năm 2020, Bộ Công Thương và Viện Năng lượng đã chính thức ký hợp đồng dịch vụ tư vấn lập Đề án “Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” (QHĐ VIII)và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của QHĐ VIII. Đồng thời chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện và gửi Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo rà soát trong tháng 10/2020 - trước khi trình Bộ Công Thương xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ cuối tháng 10/2020.

Hiện nay, Viện Năng lượng đã hoàn thiện toàn bộ 18 chương của Dự thảo. Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo lần 2 tham vấn ý kiến của các đơn vị liên quan vào ngày 28/9/2020. Theo đánh giá chung, Bộ Công Thương đang bám sát tiến độ xây dựng Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Về rà soát, hoàn thiện cơ cấu nguồn điện từng năm đến năm 2030 và dự kiến không gian phát triển nguồn điện, đặc biệt là phát triển hợp lý nguồn điện gió và điện mặt trời, Bộ Công Thương đã nhiều lần báo cáo Chính phủ liên quan đến cập nhật tính toán cung cầu điện, các giải pháp đảm bảo cung cấp điện đến năm 2025, tính toán cơ cấu nguồn hợp lý tới năm 2030 để làm cơ sở phân tích, xây dựng Quy hoạch điện VIII. 

Đặc biệt, sau những tác động của dịch Covid-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã rà soát lại các chỉ tiêu chính. Theo đó, điện năng sản xuất năm 2020 đã có nhiều thay đổi (giảm khoảng 12 tỷ kWh) so với sản lượng theo Quyết định phê duyệt kế hoạch cung ứng điện năm 2020. Cùng với Văn bản số 693/TTg-CN ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực đã tác động đến rất nhiều thông số đầu vào phục vụ xây dựng Quy hoạch điện VIII, vì vậy, Bộ Công Thương đang yêu cầu các đơn vị rà soát, nhận xét về nội dung dự thảo Đề án Quy hoạch điện VIII đáp ứng yêu cầu đặt ra./. 

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

nangluongvietnam.vn/

Bài viết cùng chủ đề

Dự thảo Quy hoạch điện VIII

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động