RSS Feed for Thêm 1.800 hộ dân ở Hậu Giang sẽ có lưới điện quốc gia | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 23/07/2024 20:52
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thêm 1.800 hộ dân ở Hậu Giang sẽ có lưới điện quốc gia

 - Ngày 22/9, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã tổ chức triển khai Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015 - 2020.

Triển khai dự án cấp điện cho hơn 1.500 hộ dân ở Cà Mau

 

Theo ông Nguyễn Phước Đức, Phó tổng giám đốc EVN SPC, dự án có quy mô xây dựng gồm 164km đường dây trung áp, 245km đường dây hạ áp, 114 trạm biến áp, cấp điện cho 7.287 hộ dân tại 5 huyện trên địa bàn tỉnh là Long Mỹ, Vị Thủy, Phụng Hiệp, Châu Thành A và Châu Thành.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 186 tỷ đồng, trong đó 85% vốn là ngân sách nhà nước và 15% là vốn đôi ứng của EVN SPC.

Giai đoạn 1 của dự án cấp điện cho 1.807 hộ dân chưa có điện trên địa bàn của 5 huyện tỉnh Hậu Giang, với khối lượng đường dây trung áp 1 pha xây dựng là 17,7 km; đường dây hạ áp là 67,7 km; 35 trạm biến áp tổng dung lượng  900 kVA.

Giai đoạn 1 của Dự án có tổng mức đầu tư trên 35 tỷ đồng triển khai thực hiện trong năm 2016; trong đó nguồn vốn ngân sách Nhà nước 20 tỷ đồng và 5 tỷ đồng vốn đối ứng do Tổng công ty Điện lực miền Nam thu xếp theo phân kỳ đầu tư.

Sau khi giai đoạn 1 trong năm này hoàn thành, sẽ đưa tỷ lệ hộ dân có điện của tỉnh Hậu Giang lên 98, 93% và tỷ lệ hộ dân vùng nông thôn có điện lên 98,34%.

Đây là dự án nằm trong Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020 của Chính phủ nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ở nông thôn, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa trên địa bàn cả nước.

Ông Nguyễn Phước Đức cho biết thêm, chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020 được thực hiện với mục tiêu tổng quát nhằm tạo động lực cho các chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thực hiện công bằng, an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người dân khu vực nông thôn, miền núi, góp phần cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách phát triển trong vùng và giữa các vùng một cách bền vững, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Để thực hiện hiện có hiệu quả chương trình theo quyết định phê duyệt của Chính phủ, ngành Điện dự kiến phân kỳ đầu tư từ năm 2015 đến năm 2020 theo nguồn vốn thu xếp được, mục tiêu đến năm 2020, gần như hoàn tất chương trình cấp điện 100% đến các hộ dân trong địa bàn các tỉnh nêu trên.

Hiện nay, số hộ dân có điện trên toàn địa bàn tỉnh Hậu Giang là 191.668 hộ, đạt tỉ lệ 98,62%; trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 142.022 đạt 98,32%. Sản lượng điện thương phẩm năm 2015 đạt 490 triệu kWh, tăng 11,38% so với năm 2014.

Năm 2015, EVN SPC đã đầu tư, đóng điện đưa vào vận hành 13 công trình lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh, gồm có: 18,2km đường dây trung áp; 51,1km đường dây hạ áp và tổng công suất trạm phân phối là 1,6MVA.

Giai đoạn 2011-2015, EVN SPC đã đầu tư 186 tỷ đồng cho các công trình điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân địa phương, cụ thể 65MVA trạm biến áp 110kV, 82km đường dây và 25,16MVA trạm phân phối 22kV, 321km đường dây hạ áp.

Giai đoạn 2016-2020, EVN SPC sẽ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 1.218 tỷ đồng để thực hiện các công trình lưới điện 220kV, 110kV và lưới phân phối để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế khu vực, như: Dự án Tín dung ngành điện 3 (PSL3) vay vốn JICA; Dự án “Cải tạo nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Hậu Giang”  vay vốn KfW giai đoạn 3; Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020; Trạm 220kV Phụng Hiệp; Trạm 110kV Châu Thành 2 và đường dây Châu Thành 2 - Trạm 220kV Cần Thơ; Trạm 110kV KCN Tân Phú Thạnh; Nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối theo tiêu chuẩn N-1 tỉnh Hậu Giang...

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hậu Giang được hoàn thành sẽ trở thành một điều kiện quan trọng để địa phương thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về thực hiện xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng nông thôn mới... phát triển vững mạnh về kinh tế - xã hội, vững chắc về an ninh quốc phòng.

Trước đó, ngày 21/9 tại Cà Mau, Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Cà Mau cũng đã tổ chức triển khai dự án cấp điện cho hơn 1.500 hộ dân, thực hiện trong năm 2016.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động