RSS Feed for Than Cửa Ông và giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2014 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 23/07/2024 21:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Than Cửa Ông và giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2014

 - Duy trì sản xuất ổn định, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp; thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng hợp lý và bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, đảm bảo tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước… là những mục tiêu mà Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vinacomin sẽ quyết tâm thực hiện trong năm 2014 này.

>> Vinacomin quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 2014
>> Ngành Than Việt Nam: Trước thách thức và vận hội mới

NGUYỄN TÂM

Khó khăn không ít

Theo Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vinacomin, trong năm nay, nhu cầu than trong nước, đặc biệt than cấp cho sản xuất điện sẽ tăng, đây là điều kiện thuận lợi để đơn vị nói riêng và các đơn vị trong ngành than nói chung có thể đẩy nhanh, mạnh việc tiêu thu than, đồng thời giảm lượng than lớn tồn kho từ năm 2013 vừa qua. Bên cạnh đó, được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, cán bộ công nhân viên Công ty đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, kinh nghiệm trong quản lý, chỉ huy điều hành. Thiết bị hiện có và điều kiện cơ sở vật chất được chuẩn bị tốt… đang là những điều kiện thuận lợi để Công ty thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, cũng không ít thách thức trước mắt mà Công ty phải gặp phải khi tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn khó khăn, nhu cầu tiêu thụ vẫn chưa ổn định. Kinh tế trong nước dự kiến tăng trưởng chậm, giá nguyên, nhiên, vật liệu biến động khó lường; các loại thuế, phí ngày càng tăng làm cho giá thành tăng cao... Bên cạnh đó, Tập đoàn tiếp tục thực hiện tái cơ cấu sản xuất, Tổng công ty Đông Bắc tách ra hoạt động độc lập, tạo thế cạnh tranh sản xuất, tiêu thụ than ngay trong nước. Nguồn than một số mỏ tuyến miền Đông sẽ phải cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Mông Dương, trong khi điều kiện khai thác của các mỏ ngày càng khó khăn, dẫn tới than mỏ cấp cho Công ty sẽ khó khăn, không ổn định. Tình hình thời tiết ngày một diễn biến khó lường.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu

Năm 2014, mục tiêu của Công ty là tiêu thụ 8,9 triệu tấn than, tổng doanh thu trên 12 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, phải duy trì sản xuất ổn định, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp. Thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng hợp lý và bền vững. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, đảm bảo tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, chăm lo nâng cao đời sống cho người lao động…

Do đó, trong công tác điều hành sản xuất, Công ty bám sát chỉ tiêu kế hoạch giao của Tập đoàn và tình hình thực tế để triển khai sản xuất phù hợp. Theo đó, căn cứ vào mức tiêu thụ để chỉ đạo sản xuất và kéo mỏ, nhạy bén, linh hoạt để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra. Phối hợp chặt chẽ với các mỏ bàn biện pháp ra than theo kế hoạch và cân đối tỷ lệ. Điều tiết kéo mỏ theo kế hoạch và cơ cấu chủng loại than, ưu tiên nhận than các mỏ có giá thành sản xuất thấp và các mỏ hầm lò theo chỉ đạo của Tập đoàn, không nhận than đối với những mỏ để lẫn dăm gỗ và tạp chất trong than, không đạt chỉ tiêu chất lượng theo hợp đồng. Căn cứ vào tiêu thụ và nguồn than mỏ, xây dựng và thực hiện các phương án sản xuất cho 3 nhà máy tuyển, pha trộn sản phẩm ngày từ trong nhà máy, giữ tồn kho ở mức hợp lý.

Năm 2014, mục tiêu của Công ty Than Cửa Ông - Vinacomin là tiêu thụ 8,9 triệu tấn than, tổng doanh thu trên 12 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, phải duy trì sản xuất ổn định, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp.

Phối hợp tốt với Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả, Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, bám sát ban điều hành sản xuất Tập đoàn, từ đó chủ động chuẩn bị chân hàng, sắp xếp tàu vào lấy than, tổ chức bốc rót, tiêu thụ đạt năng suất cao nhất. Tiếp tục qui hoạch kho chứa, xây dựng và thực hiện tốt công tác PCTT-TKCN, hạn chế xuống cấp than, không để trôi than khi có mưa bão.

Với công tác kỹ thuật, công nghệ, đầu tư xây dựng, Công ty tăng cường quản lý các chỉ tiêu công nghệ. Quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng than mua mỏ, than thành phẩm và tỷ lệ thu hồi. Chỉ đạo các Nhà máy Tuyển thực hiện đúng quy trình công nghệ theo các chỉ tiêu của phương án sản xuất ở từng thời kỳ. Kiểm tra chặt chẽ chất lượng than ra sàng, xử lý tối đa dăm gỗ, tạp chất trong than cục của nhà máy Tuyển 1, Tuyển 2. Tận thu tối đa bùn từ nhà máy bùn ép đưa vào TT3, tăng tỉ lệ thu hồi nước và nâng cao tỉ lệ tận thu cám trong bùn. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống sàng tuyển, chế biến than để nâng cao chất lượng và tỷ lệ thu hồi than. Cải tạo, lắp đặt các cân điện tử phục vụ tiêu thụ tại cảng chính đảm bảo chính xác theo tiêu chuẩn Nhà nước quy định.

Khâu kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với điều hành sản xuất để sửa chữa thiết bị ở những thời điểm thích hợp, huy động thiết bị phục vụ sản xuất phù hợp với yêu cầu để tiết kiệm chi phí. Quản lý chặt chẽ tiêu hao nhiên liệu, giờ hoạt động của thiết bị. Tăng cường làm tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thường xuyên, hạn chế tối đa sự cố. Thực hiện chặt chẽ việc dự toán, tiết kiệm chi phí trong sửa chữa. Tiếp tục giao khoán sửa chữa thiết bị cho các đơn vị. Triển khai sửa chữa, nâng cấp hạ tầng đường sắt của các tuyến mỏ, của hệ thống bốc rót. Tập trung hoàn thành các công trình sửa chữa lớn ngay từ đầu năm để luôn có thiết bị ổn định phục vụ sản xuất.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng cơ bản như: không đầu tư và kiên quyết dừng đầu tư những dự án xét thấy không có hiệu quả. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp từ năm 2013 gồm: hoàn thiện việc lập hồ sơ dự án hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ, trình tập đoàn triển khai trong quý 1. Cải tạo nâng công suất băng B1; cải tạo công nghệ sau máy lắng tại nhà máy Tuyển than 1... Đồng thời, triển khai thực hiện 5 dự án theo kế hoạch đầu tư năm 2014. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, duy trì áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2010. Hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt.

Ngoài ra, Công ty đã và đang xây dựng và thực hiện phương án khoán quản trị chi phí phù hợp với điều kiện của Công ty, trên cơ sở chi phí sản xuất kinh doanh năm 2014 được Tập đoàn giao, phấn đấu đạt được chỉ tiêu tiết giảm chi phí 8% Tập đoàn đã giao. Bám sát sản xuất, kịp thời cập nhật số liệu để điều hành sản xuất, kinh doanh toàn Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, siết chặt quản lý chi phí cũng được tăng cường. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất các đơn vị cho phù hợp. Đồng thời rà soát, bổ sung các qui chế, qui định, định mức kinh tế kỹ thuật về tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu; định mức lao động, tiền lương; định mức khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị... cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và cơ chế quản lý của Nhà nước. Thực hiện đúng quy định của Tập đoàn về giãn cách tiền lương. Phấn đấu tăng năng suất lao động để giảm giá thành. Quản lý, sử dụng có hiệu quả và thực hiện nghiêm túc việc mua sắm vật tư, nguyên, nhiên, liệu theo đúng quy định của Nhà nước để đảm bảo giá cạnh tranh và chất lượng vật tư.

Việc chăm lo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân có tri thức, tác phong công nghiệp cũng được Công ty rất chú trọng. Theo đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho lực lượng lao động trẻ, đáp ứng kịp thời lao động cho những ngành nghề Công ty đang cần luôn được duy trì. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân trong công tác an toàn - bảo hộ lao động. Phấn đấu trong năm không để xảy ra sự cố thiết bị loại 1, loại 2. Giảm sự cố thiết bị loại 3 và không có tai nạn lao động.

Các phong trào thu đua lao động sản xuất, công tác xã hội, hoạt động thể thao, văn hóa cũng sẽ được phát động và tổ chức nhằm tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát triển.

Năm 2014, dự báo sẽ rất khó khăn, nhưng phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, truyền thống đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm của thợ mỏ, cán bộ công nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vinacomin đang rất quyết tâm phát huy nội lực, lao động sáng tạo để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao, xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển.   

NangluongVietnam.vn 

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Campuchia trước chính sách nước đôi của Trung Quốc
Lúa gạo của bà Yingluck thành "quả đắng"
Tay chơi nghiệp dư trong cục diện châu Á-Thái Bình Dương
Nga sẽ mở căn cứ quân sự ở Cam Ranh?
Kịch bản về một cuộc chiến khủng khiếp nhất trong lịch sử

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động