RSS Feed for Đảng bộ Thứ hai 17/06/2024 21:19
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Quacontrol tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Quacontrol tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Ngày 23/5, tại Thành phố Hạ Long, Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (Quacontrol) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ IV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quacontrol lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng.
Quan điểm chỉ đạo mới của Đảng bộ PV GAS

Quan điểm chỉ đạo mới của Đảng bộ PV GAS

Nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, gắn liền với Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam và sự phát triển lâu dài của Tổng Công ty, Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã đề ra quan điểm chỉ đạo với phương châm “Bản lĩnh, chuyên nghiệp, sáng tạo, hành động”.
Đảng bộ PV GAS luôn đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo

Đảng bộ PV GAS luôn đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo

Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã lãnh đạo tổng công ty (TCT) từng bước thực hiện thắng lợi và thu được những kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực hoạt động, tiếp tục giữ vững tốc độ phát triển, không ngừng ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV.
Đảng ủy GENCO 1 thể hiện tốt vai trò tiên phong

Đảng ủy GENCO 1 thể hiện tốt vai trò tiên phong

Ngày 3/2, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO 1) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
1 2
Phiên bản di động