RSS Feed for Quacontrol tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 23/05/2024 13:47
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quacontrol tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

 - Ngày 23/5, tại Thành phố Hạ Long, Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin (Quacontrol) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ IV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quacontrol lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Đảng ủy công ty thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy công ty Báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ IV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin lần thứ VI và Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Đảng bộ công ty (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Tiếp đó, ông Trương Nguyễn Chí Quảng - UV BCH, Trưởng ban Tuyên giáo thay mặt BCH trình bày các nội dung:

1/ Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 01/02/2008 Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Tỉnh ủy QN;

2/ Chỉ thị 09-CT/ĐU của Đảng ủy TQN về đồng nhất mô hình chi bộ với mô hình cơ quan chuyên môn và nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ với trưởng phòng/quản đốc công trường, phân xưởng đơn vị;

3/ Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

4/ Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 15/7/2013 của Tỉnh ủy QN về “một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên” gắn với sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 01 năm thực hiện Quy định số 04- QĐ/TU ngày 07/6/2017 của Tỉnh ủy QN về “rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên”.

 

 

Các chi bộ: Giám định Cẩm Phả, Giám định Hòn Gai, Giám định Uông Bí đại diện 8 chi bộ trong toàn Đảng bộ công ty tham luận tại Hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy Công ty đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Công ty, giúp Đảng bộ Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời kêu gọi toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phát huy thành tích đạt được, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và vận động toàn thể cán bộ công nhân viên, lao động trong công ty tiếp tục nỗ lực cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ tại mỗi vị trí công tác, góp phần vì mục tiêu chung xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững.

THU THỦY

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động