RSS Feed for SPC tích cực thực thi công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 26/11/2022 23:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

SPC tích cực thực thi công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng

 - Với mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 đạt mức cao nhất, đảm bảo an toàn và đúng quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh điện năng theo chủ đề của năm “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, trong thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị thành viên đang tích cực thực thi công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2018 theo chỉ thị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Phối hợp phát triển, quản lý tốt lưới điện miền Nam
SPC trả lời cử tri nhiều vấn đề về cung ứng và đầu tư

Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 989/CT- EVN, ngày 28/2/2018 của Tổng Giám đốc EVN, về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD & DVKH) năm 2018; ngày 12/3/2018, Tổng công ty đã ban hành Chỉ thị số 1527/CT-EVNSPC, giao các ban, đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của công tác KD & DVKH năm 2018.

Cụ thể, năm 2018, EVNSPC đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt 66,170 tỷ kWh, tăng 9,62 % so với thực hiện năm 2017; Giá bán điện bình quân thực hiện > 1.670 đ/kWh; Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 4,5%, phấn đấu đạt 4,35%; Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện SAIDI: ≤ 880 phút; SAIFI ≤ 5,92 lần; MAIFI ≤ 2,0 lần; Chỉ số tiếp cận điện năng xếp hạng ≤ 60/190 quốc gia, nền kinh tế; Thực hiện < 7 ngày làm việc; Chỉ tiêu về Mức độ hài lòng của khách hàng (MĐHL) EVNSPC ≥ 8,05 điểm; Năng suất lao động sản xuất kinh doanh điện tăng 8 - 10% so với năm 2017.

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2017, với sự đồng thuận về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã được thông qua tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác KD & DVKH năm 2018, Tổng Giám đốc EVNSPC chỉ đạo cho các ban, đơn vị tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết và các tình huống bất lợi trong cung cấp điện, đặc biệt tập trung đảm bảo cung cấp điện mùa khô và mùa nắng nóng năm 2018

EVNSPC yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án cấp điện dự phòng cho các phụ tải lớn, phụ tải quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Lập kế hoạch cắt điện trong cả năm 2018 cho các công việc có kế hoạch trên lưới điện, trong đó cần đồng bộ kế hoạch thực hiện các công việc giữa các đơn vị quản lý và vận hành lưới điện.

Các công trình mới đưa vào sử dụng và sau sửa chữa lớn/cải tạo/nâng cấp không được để xảy ra sự cố và tuyệt đối không được cắt điện để thực hiện các công tác định kỳ trong vòng 3 năm.

Các công ty điện lực chủ động tham gia và đề xuất việc xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch để đảm bảo việc đầu tư phát triển lưới điện hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu phát triển của phụ tải

Đặc biệt, EVNSPC yêu cầu thay đổi mạnh mẽ tư duy người đứng đầu đơn vị và người lao động, xác định chuyển từ cung ứng dịch vụ điện sang phục vụ khách hàng một cách văn minh, vì khách hàng và vì doanh nghiệp; Toàn bộ các hoạt động từ đầu tư xây dựng, quản lý kỹ thuật, vận hành... đều ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp điện (độ tin cậy, tần số, điện áp...), chất lượng dịch vụ khách hàng và sự hài lòng của khách hàng; lựa chọn các chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đạt ngang bằng các nước ASEAN4.

Giao diện ứng dụng chăm sóc khách hàng của EVNSPC trên thiết bị di động.

Ứng dụng công nghệ vào công tác KD & DVKH. Trang bị đầy đủ hạ tầng công nghệ cung cấp dịch vụ điện chất lượng. Áp dụng thống nhất phần mềm EVNHES, khai thác hiệu quả hệ thống MDMS, hoàn thành triển khai CMIS 3.0. Kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung và thông suốt giữa Trung tâm Chăm sóc khách hàng với các Tổng công ty, công ty điện lực đảm bảo thông tin chính xác và kịp thời.

Triển khai các giải pháp để thúc đẩy triển khai năng lượng mặt trời áp mái. Nghiên cứu triển khai các giải pháp tiết kiệm điện có thể xác định được lượng điện năng tiết kiệm, chú trọng các giải pháp tiết kiệm điện trong nuôi tôm, nâng cao hiệu quả sử dụng điện của các khách hàng công nghiệp

Quan tâm đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh để có điều kiện làm việc tốt hơn, tiếp tục rà soát bổ sung xây nhà trực vận hành Điện lực. EVNSPC làm việc với các nhà sản xuất trong nước đặt hàng xe ôtô chuyên dùng sửa chữa điện dạng nhỏ trang bị đầy đủ công cụ làm việc cho CBCNV, phấn đấu đến năm 2020, bỏ hình thức thuê xe cá nhân và sử dụng 100% xe chuyên dùng cho công tác trực tiếp tại hiện trường

Thực thi văn hóa doanh nghiệp của EVN trong từng việc làm của từng CBCNV vì sự phát triển lâu dài và bền vững của EVN.

Lãnh đạo EVNSPC luôn theo dõi sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu, thường xuyên triệu tập phiên họp rà soát tình hình triển khai Chỉ thị số 1527/CT-EVNSPC, tại phiên họp, các Ban báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu có nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra kế hoạch hoàn thành; dẫn chứng cụ thể các số liệu, văn bản đã ban hành; cập nhật những bổ sung, điều chỉnh (nếu có).  Phó Tổng Giám đốc kinh doanh đã nhận xét đánh giá và tháo gỡ những khó khăn tồn tại để các Ban và đơn vị thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong thời gian tới.

Để các ban nắm bắt được tình hình thực hiện các chỉ tiêu, phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác điều hành, chỉ đạo các đơn vị được thống nhất, báo cáo Lãnh đạo kịp thời, các Ban đã thiết lập thư mục điện tử để ghi nhận và chia sẻ thông tin chung phục vụ quản lý điều hành (cơ sở pháp lý, văn bản chỉ đạo, kết quả thực hiện...), đảm bảo tập hợp đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan để cung cấp khi có yêu cầu của lãnh đạo Tổng công ty hoặc các đoàn kiểm tra.

HỒNG XUÂN - BAN KINH DOANH EVNSPC

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động