RSS Feed for Sông Đà bán đấu giá phần vốn tại Thủy điện Hồ Bốn | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 19/07/2024 06:31
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Sông Đà bán đấu giá phần vốn tại Thủy điện Hồ Bốn

 - Ngày 3/10/2017 tới đây, tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Sông Đà sẽ bán đấu giá phần vốn góp 2,16 tỷ đồng (216.000 cổ phần theo mệnh giá), tương đương 0,92% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thủy điện Hồ Bốn với mức giá khởi điểm 10.400 đồng/cổ phần.

Thủy điện Hố Hô trong lũ Hương Khê (Bài 1)
Thủy điện Hố Hô trong lũ Hương Khê (Bài 2)
Thủy điện Hố Hô trong lũ Hương Khê (Bài 3)

Công ty cổ phần Thủy điện Hồ Bốn được thành lập năm 2007. Năm 2016, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 1 sáp nhập vào Công ty cổ phần Thủy điện Hồ Bốn. Sau khi sáp nhập, công ty có vốn điều lệ là 235,39 tỷ đồng và vốn thực góp cũng là 235,39 tỷ đồng.

Cổ đông lớn nhất của Công ty cổ phần Thủy điện Hồ Bốn là Tổng công ty Điện lực miền Bắc, với tỷ lệ sở hữu 93,09%.

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2015 - 2016: Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

417,3

871

108,7

Doanh thu thuần

84,3

124,8

48

Lợi nhuận sau thuế

15,1

7,5

-49,8

Hệ số LNST/Vốn CSH (%)

10,29

2,94

-

Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)

1.059

401

-

BCTC năm 2016 đã kiểm toán của Thủy điện Hồ Bốn

Hiện nay, Công ty cổ phần Thủy điện Hồ Bốn đang vận hành và khai thác 2 nhà máy thủy điện là Nhà máy Thủy điện Hồ Bốn và Nhà máy Thủy điện Hố Hô.

Doanh thu từ việc vận hành và khai thác 2 nhà máy này là nguồn thu chính của Công ty cổ phần Thủy điện Hồ Bốn. Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2015 và 2016 của công ty đạt lần lượt là 15,1 và 7,5 tỷ đồng.

Theo báo cáo tư vấn về xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH Kiếm toán và định giá Thăng Long, giá trị một cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Hồ Bốn tại ngày 30/9/2016 là 10.300 đồng.

Năm 2017, Công ty cổ phần Thủy điện Hồ Bốn đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 159,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 7,2 tỷ đồng.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động