RSS Feed for PV Power tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 31/03/2023 03:12
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PV Power tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 - Ngày 19/4/2019, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), mã chứng khoán POW đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Cổ phần hóa là "điểm sáng" của PV Power trong năm 2018

Tổng giám đốc PV Power Lê Như Linh trả lời các cổ đông về các câu hỏi liên quan đến hoạt động của PV Power.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PV Power đã nghe và cho ý kiến đóng góp vào các báo cáo, tờ trình có nội dung quan trọng như: Kết quả SXKD năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019; Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2019…

Theo báo cáo, năm 2018 là một năm khó khăn của ngành Dầu khí nói chung và PV Power nói riêng. Sản lượng điện hợp đồng (Qc) được giao cho các nhà máy giảm mạnh so với tính toán đã ảnh hưởng đến chào giá thị trường điện và vận hành của các nhà máy; nguồn khí Đông và Tây Nam bộ cấp cho các nhà máy điện Nhơn Trạch 1&2 ngày càng suy giảm; tình hình thủy văn thất thường; tỷ giá biến động mạnh…

Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sự quan tâm chia sẻ và sự theo dõi sát sao của tất cả các quý cổ đông, toàn thể người lao động PV Power đã nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả khả quan.

Cụ thể, sản lượng điện hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 21.007 triệu kWh, chiếm 11% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn quốc. Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất của Tổng công ty đạt 33.260 tỷ đồng, đạt 106% so với kế hoạch (trong đó Công ty mẹ đạt 24.218 tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.492 tỷ đồng, đạt 107% so với kế hoạch (trong đó Công ty mẹ đạt 2.663 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch). Nộp ngân sách Nhà nước toàn tổng công ty là 1.295 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch (trong đó Công ty mẹ nộp 703 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch).

Năm 2019, PV Power đặt mục tiêu sản lượng điện đạt 21.600 triệu kWh. Tổng doanh thu phấn đấu đạt 32.769,5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 2.500,2 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 2.275,2 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước là 1.304,5 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến là 6%.

Trong năm 2019, PV Power sẽ trung tu Nhà máy thủy điện Hủa Na; tiểu tu các Nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Đakđrinh, Nậm Cắt; Đảm bảo cung cấp than ổn định cho Vũng Áng 1; Đẩy mạnh tiến độ đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4…

PV Power cũng tiếp tục tái cấu trúc công ty mẹ và các đơn vị thành viên, thoái vốn theo phương án được duyệt, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu PV Power, quan hệ chặt chẽ với các nhà đầu tư, phấn đấu đưa cổ phiếu POW vào rổ VN30.

Tại đại hội cổ đông lần này, HĐQT PV Power đã có tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Huy An nghỉ chế độ hưu từ ngày 01/2/2019. Đồng thời, nhất trí điều chỉnh số lượng HĐQT từ 5 thành viên lên 7 thành viên. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu để bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban Kiểm soát.

Với số lượng phiếu nhất trí cao, ĐHĐCĐ PV Power đã bầu bà Vũ Thị Tố Nga, Trưởng ban Thương mại Thị trường (PVN) và bà Nguyễn Hoàng Yến, Chuyên viên cao cấp, nguyên Trưởng ban Khoa học Công nghệ (PVN) giữ chức vụ thành viên HĐQT PV Power nhiệm kỳ 2018 - 2023. Trong đó, bà Vũ Thị Tố Nga là người đại diện phần vốn của PVN tại PV Power, bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên độc lập HĐQT. Đồng thời, đại hội cũng bầu bà Hà Thị Minh Nguyệt, Kế toán trưởng PV Power giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát PV Power nhiệm kỳ 2018 - 2023.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động