RSS Feed for Đại hội đồng cổ đông Thứ ba 04/10/2022 07:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đại hội đồng cổ đông thường niên EVNGENCO3 năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên EVNGENCO3 năm 2022

Sáng ngày 14/6/2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3), mã chứng khoán PGV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
PVTrans tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

PVTrans tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 15/6, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã CK: PVT) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến.
BSR tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

BSR tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 23/4/2021, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2021 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.
PV Power tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

PV Power tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Ngày 19/4/2019, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), mã chứng khoán POW đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
PV GAS dự kiến chia cổ tức 40% trong năm 2018

PV GAS dự kiến chia cổ tức 40% trong năm 2018

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), sáng ngày 27/4/2018, PV GAS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, tại Tp. Hồ Chí Minh. Tại đại hội, PV GAS thông qua 9 tờ trình và dự kiến chia cổ tức 40% trong năm 2018.
PVFCCo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên

PVFCCo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ngày 26/4, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM) đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng Cổ đông.
Phiên bản di động