RSS Feed for Phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo điều hành TKV | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 04/03/2024 09:55
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo điều hành TKV

 - Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Đặng Thanh Hải vừa ký quyết định, về việc phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn.

Nhập khẩu than sẽ tăng cao sau năm 2018
Giai đoạn 2016-2020: TKV đặt mục tiêu tăng trưởng 7%/năm
Cung cấp đủ than cho nhu cầu kinh tế là yêu cầu cấp bách

Theo Quyết định, nhiệm vụ cụ thể được phân công như sau:

Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải: Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Tập đoàn theo Điều lệ của Tập đoàn và các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước HĐTV và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Trực tiếp chỉ đạo các công tác: Chiến lược phát triển, quản lý nguồn tài nguyên - nhân lực - tài chính và các nguồn lực khác cho phát triển Tập đoàn; công tác kế hoạch; công tác tổ chức cán bộ; công tác đối ngoại và quan hệ quốc tế; công tác cải cách hành chính, đổi mới quản trị Tập đoàn theo hướng hiện đại; công tác phát triển thương hiệu và văn hoá doanh nghiệp; công tác xuất nhập khẩu than, khoáng sản.

Tổng giám đốc kiêm giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn; Phó trưởng ban phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tập đoàn; Phó trưởng ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Tập đoàn; Trưởng ban chỉ đạo nâng cao hiệu quả SXKD của Tập đoàn; Trưởng ban chỉ đạo cơ giới hoá trong khai thác mỏ hầm lò.

Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Biên: Phụ trách công tác kinh tế, kế hoạch và thương mại tổng hợp. Là Phó tổng giám đốc thường trực. Là người phát ngôn của Tập đoàn; Thủ trưởng cơ quan Tập đoàn.

Thay mặt Tổng giám đốc điều hành chung hoạt động SXKD toàn Tập đoàn khi Tổng giám đốc đi công tác dài ngày trừ ban hành các quyết định về tổ chức cán bộ, các quy chế, quy định quản lý và các văn bản quan trọng có tính chất định hướng hoặc có liên quan, có phạm vi điều chỉnh đến toàn Tập đoàn. Trường hợp đặc biệt thì phải có ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc.

Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác kế hoạch, kế toán tài chính và thương mại; quản lý, chỉ đạo công tác lao động, tiền lương, tiền thưởng, y tế, chăm sóc sức khoẻ cán bộ; chỉ đạo tổng hợp công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và công tác pháp chế doanh nghiệp; chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngoài khu vực Quảng Ninh; giúp Tổng giám đốc trong hợp tác đầu tư với nước ngoài và kinh doanh quốc tế; chỉ đạo công tác truyền thông, công tác nội vụ, kinh phí hoạt động của cơ quan Tập đoàn… Trực tiếp phụ trách các ban: VP, TCCB, LĐTL, KH, QT, PC, TTN (phần tiêu thụ), XNK.

Phó tổng giám đốc Vũ Mạnh Hùng: Phụ trách tổng hợp công tác đầu tư. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển ngành Than theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quản lý, chỉ đạo tổng hợp kế hoạch đầu tư, quản lý đấu thầu, quản lý giám sát đầu tư và đấu thầu trong Tập đoàn; quản lý, chỉ đạo công tác tư vấn đầu tư các dự án than; chỉ đạo xây dựng để trình cơ quan chức năng về đơn giá XDCB chuyên ngành trong khai thác và xây dựng các mỏ than, khoáng sản; quản lý, chỉ đạo các dự án hạ tầng, bất động sản ngoài khu vực Quảng Ninh, dự án Nhà điều hành TKV tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Quảng Ninh… Trực tiếp phụ trách các ban: ĐT, KCM (phần xây dựng mỏ).

Phó tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ: Phụ trách điều hành sản xuất và tiêu thụ than, bảo vệ hạ tầng tại Quảng Ninh. Kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh.

Trực tiếp quản lý, chỉ đạo điều độ sản xuất than, chuẩn bị chân hàng than; quản lý, chỉ đạo công tác vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than; quản lý, chỉ đạo công tác bảo vệ khai thác - vận chuyển - chế biến - tiêu thụ than, bảo vệ tài sản, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ than tại Quảng Ninh.

Chỉ đạo giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo ở khu vực Quảng Ninh; quản lý, chỉ đạo công tác quy hoạch, đất đai và các dự án hạ tầng, bất động sản tại Quảng Ninh (trừ băng tải, đường sắt, đường điện và trạm điện đã phân công cho Phó tổng giám đốc khác)… Trực tiếp phụ trách các ban: SXT, TB, TTN (phần chuẩn bị chân hàng), ĐT (phần hạ tầng, đất đai tại Quảng Ninh).

Phó tổng giám đốc Vũ Thành Lâm: Phụ trách quản lý kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất than (trừ than đồng bằng sông Hồng); quản lý tổng hợp công tác an toàn vệ sinh lao động. Kiêm nhiệm Phó giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh.

Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác kỹ thuật, công nghệ mỏ trong quá trình sản xuất; kỹ thuật cơ điện, vận tải mỏ; quản trị tài nguyên than trong quá trình khai thác; quản lý, chỉ đạo các dự án đầu tư các nhà máy tuyển than; công tác nghiệm thu khối lượng mỏ ở các đơn vị khai thác, chế biến than; quản lý tổng hợp công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong toàn Tập đoàn…Trực tiếp phụ trách các ban: AT, KCM, CV.

Phó tổng giám đốc Trần Văn Chiều: Phụ trách công tác khoáng sản và luyện kim.

Trực tiếp quản lý và chỉ đạo công tác quản lý, chỉ đạo, điều độ sản xuất, chỉ tiêu công nghệ, định mức kỹ thuật, điều độ tiêu thụ và các dự án đầu tư trong công nghiệp khoáng sản, luyện kim; quản lý, chỉ đạo công tác nghiệm thu khối lượng mỏ ở các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản; quản lý, chỉ đạo công tác an toàn vệ sinh lao động, môi trường, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ khai thác - vận chuyển - chế biến - tiêu thụ khoáng sản, bảo vệ tài sản, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trong công nghiệp khoáng sản, luyện kim… Trực tiếp phụ trách ban KSH.

Phó tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn: Phụ trách điều hành công nghiệp điện lực, cơ khí, hoá chất, vật liệu xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, chiến lược phát triển và cơ giới hoá khai thác than hầm lò, quản trị tài nguyên, thăm dò khảo sát. Trực tiếp phụ trách các ban: KCL, ĐC, TN, KSH (phần hoá chất và VLXD), LĐTL (phần đào tạo).

Phó tổng giám đốc, Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân: Nhiệm vụ chính là lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Than Quảng Ninh theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương và Tỉnh uỷ Quảng Ninh.

Ngoài ra, Phó tổng giám đốc Ngô Hoàng Ngân còn được Tổng giám đốc phân công kiêm nhiệm một số công tác: thi đua, môi trường, công tác xã hội, quan hệ cộng đồng và công tác văn hoá - thể thao.

Là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Tập đoàn. Kiệm nhiệm Phó giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh. Trực tiếp phụ trách các ban: MT, VP (phần VHTT), LĐTL (phần thi đua), TB (phần quân sự), ĐT (phần quỹ môi trường).

Kế toán trưởng Bùi Thế Bình: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng Tập đoàn theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý của Tập đoàn. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ các Ban KT và TC.

Nguồn: Vinacomin

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động