RSS Feed for PC Hải Dương: Sáng tạo để phát triển | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/03/2024 20:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PC Hải Dương: Sáng tạo để phát triển

 - Những năm qua, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, thiết lập kỷ cương, xây dựng văn hóa doanh nghiệp để phát triển hệ thống lưới điện đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các ngành sản xuất, của nhân dân trong tỉnh.

Thêm 2 xã của huyện Vân Đồn có điện lưới quốc giaĐiện lực Hải Dương được đầu tư trang thiết bị hiện đại.

Được thành lập năm 1969, trong 45 năm xây dựng, trưởng thành, Công ty Điện lực Hải Dương (trước kia là Điện lực Hải Hưng) đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp kiến thiết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cùng với nhân dân trong tỉnh, cán bộ, công nhân viên ngành điện đã phát huy tinh thần yêu nước, ngày đêm bám sát lưới điện, bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, thông suốt để phục vụ chiến đấu và sản xuất. Giai đoạn này đặc biệt khó khăn bởi chỉ có duy nhất đường dây 35 kV cung cấp điện từ Hà Nội đi qua Hải Dương xuống Hải Phòng và một số tổ máy diezen cùng đường dây hạ thế phục vụ cung cấp điện cho thị xã Hải Dương. Lưới điện cũ nát, hư hỏng, lại thường xuyên bị đạn bom của kẻ thù tàn phá nhưng cán bộ, nhân viên ngành điện đã vượt lên tất cả, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, với khẩu hiệu "địch phá, ta làm", "hậu phương thi đua với tiền tuyến", quyết tâm bảo vệ lưới điện huyết mạch của tỉnh thông suốt. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, cán bộ, nhân viên ngành điện luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Nhà máy này bây giờ là của nhân dân, của Chính phủ, của các cô, các chú.

Các cô, các chú là chủ thì phải giữ gìn nhà máy, làm cho nó phát triển hơn nữa. Những lời động viên của Bác đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những người làm trong ngành điện vượt qua mọi gian lao thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sau ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Điện lực Hải Hưng đã ra sức thi đua lao động sản xuất khắc phục hậu quả của chiến tranh để đáp ứng nhu cầu về điện cho công cuộc tái thiết đất nước. Công ty không ngừng đầu tư, phát triển lưới điện; đổi mới công tác quản lý và thiết bị công nghệ; chống tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế xảy ra tai nạn lao động.

Thời kỳ đổi mới, xóa bỏ cơ chế quản lý bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trường, ngành điện đã chuyển hướng tập trung đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ, phát triển thêm hệ thống các trạm biến áp và đường dây để phục vụ tốt việc cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt. Với sự nỗ lực của ngành điện, năm 1996 trên địa bàn tỉnh Hải Hưng đã có hai trạm biến áp 110 kV, với tổng dung lượng 75.000 kVA; gần 20 trạm biến áp trung gian, 766 trạm biến áp phụ tải và 1.959 km đường dây từ 0,4 kV đến 110 kV. Sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 418 triệu kW giờ, trong đó, hơn 50% sản lượng điện dành cho sản xuất công nghiệp. Lưới điện được củng cố, hoàn thiện, đã từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn của các đối tượng khách hàng và các dự án công nghiệp.

Năm 1997, sau khi chia tách tỉnh, Điện lực Hải Dương được tách ra từ Điện lực Hải Hưng. Thời kỳ này, Điện lực Hải Dương phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu nguồn điện từ hệ thống điện quốc gia; thiếu vốn để đầu tư các dự án điện, tỷ lệ thất thoát điện năng cao, sản lượng điện thương phẩm đạt thấp do các khu công nghiệp chưa phát triển. Thực hiện phương châm "điện đi trước một bước" để đón đầu các dự án công nghiệp, Điện lực Hải Dương đã tập trung rà soát lại các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển công nghiệp và những khu vực có nhiều tiềm năng để có kế hoạch, phương án phát triển lưới điện đồng bộ. Mặt khác, ngành điện củng cố, nâng cấp lưới điện hiện có, chủ động đầu tư thay thế hệ thống cáp bọc để hạn chế sự cố; tăng cường chống tổn thất điện; đấu tranh quyết liệt với các hành vi trộm cắp điện, nhằm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương.

Năm 2005, thực hiện Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động theo chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, Điện lực Hải Dương được chuyển đổi sang mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Đây được coi là bước ngoặt, một chặng đường mới, ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của ngành điện Hải Dương sau hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành. Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chính quyền địa phương, công ty đã thực hiện chiến lược đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chủ động thu xếp và huy động nguồn vốn để phát triển nhiều dự án điện, trong đó tiến hành khảo sát, quy hoạch hoàn thiện lưới điện trên địa bàn tỉnh; xây dựng thêm các đường dây và trạm biến áp 110 kV ở những vùng trọng điểm về sản xuất công nghiệp, đặc biệt là những huyện có nhiều nhà máy sản xuất xi-măng, thép, khai thác khoáng sản, nhiều khu, cụm công nghiệp tập trung như Cẩm Giàng, Kinh Môn, Nam Sách...

Đến năm 2014, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có 11 trạm biến áp 110 kV, hơn 329 km đường dây 110 kV, trong đó có 327 km là tài sản của công ty và hàng chục nghìn km đường dây từ 0,4 kV đến 35 kV. Tất cả hệ thống lưới điện do công ty quản lý được đầu tư đồng bộ, với thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm độ tin cậy và an toàn cao. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp có nhu cầu sử dụng điện năng lớn được xây dựng trên địa bàn tỉnh đều được công ty đáp ứng kịp thời, với chính sách phục vụ tận tình, chu đáo.

Nhờ chiến lược quy hoạch, đầu tư đúng đắn trong phát triển mạng lưới đi đôi với việc quản lý, vận hành, cung ứng nguồn điện khoa học, hiệu quả nên sản lượng điện của Hải Dương những năm gần đây luôn dẫn đầu các tỉnh, thành phố miền bắc. Trong đó, Điện lực Kinh Môn chiếm hơn 1/3 sản lượng điện thương phẩm của công ty và là đơn vị cấp huyện có sản lượng điện thương phẩm cao nhất Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Năm 2005, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh mới đạt 937.573 triệu kWh nhưng đến năm 2014, sản lượng điện thương phẩm của Công ty ước đạt 3,5 tỷ kWh. Trên địa bàn tỉnh đã khắc phục được tình trạng quá tải, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm đáng kể, đến năm 2014, chỉ còn 5,3%; mức tăng trưởng điện bình quân hằng năm đạt 13% đến 15% và luôn đứng ở tốp đầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Sự phát triển lớn mạnh của ngành điện trong những năm qua đã tạo động lực quan trọng để Hải Dương thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và các lĩnh vực khác.

Không chỉ phục vụ điện cho sản xuất công nghiệp, xây dựng theo định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, Điện lực Hải Dương cũng đã góp phần đắc lực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nổi bật là chương trình điện khí hóa nông thôn. Hiện nay, 100% số xã và hộ dân nông thôn tỉnh Hải Dương được sử dụng điện lưới quốc gia. Việc Công ty Điện lực Hải Dương tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn và bán điện trực tiếp tới từng hộ dân đã đem lại hiệu quả thiết thực: Người dân trong tỉnh được sử dụng điện an toàn, ổn định và hưởng giá bán điện theo quy định của Chính phủ; ngành điện có điều kiện đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện, hạ được tỷ lệ tổn thất điện năng. Đặc biệt, công ty đã chú trọng đầu tư, nâng cấp toàn bộ hệ thống lưới điện nông thôn để phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, hiện đã có 190 trong tổng số 234 xã trên địa bàn toàn tỉnh đạt các tiêu chí về điện.

Cùng với hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, công ty cũng dành sự ưu tiên quan tâm tới việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo quản lý; ưu tiên hàng đầu là nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên; hoàn thiện một bước hệ thống các quy chế về cán bộ, tiền lương, tài chính, đào tạo, tuyển dụng, thi đua khen thưởng, quy chế phối hợp, đặc biệt là thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ quản lý, ngoài yếu tố chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước được trẻ hóa, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; các đơn vị thành viên đều có trụ sở làm việc khang trang, cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc được trang bị khá đầy đủ, giúp người lao động có môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết và thân thiện.

Công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhân viên chất lượng cao, sống có lý tưởng, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành lưới điện, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp ngân sách tỉnh, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ các quỹ từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa... trên địa bàn toàn tỉnh. Với những thành tích đã đạt được, kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Điện lực Việt Nam (21-12-1954 - 21-12-2014) và 45 năm Ngày thành lập công ty, công ty Điện lực Hải Dương vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng ba. Nhân dịp này, cán bộ, đảng viên, nhân viên Điện lực Hải Dương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hải Dương; những thế hệ cán bộ ngành điện đi trước, những người đã cống hiến tâm huyết, sức lực và cả máu xương cho sự lớn mạnh của ngành. Tự hào với truyền thống của ngành, thế hệ những người làm ngành điện hôm nay nguyện phấn đấu sống, học tập và lao động theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; luôn đề cao vai trò trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; thân thiện, chu đáo với khách hàng; không ngừng thi đua tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có tâm huyết, có đức, có tài, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Hải Dương tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết, lao động sáng tạo, tăng cường đầu tư, đổi mới thiết bị và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, phục vụ chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Cán bộ, nhân viên toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm cung cấp đủ nguồn điện an toàn, chất lượng cao để phục vụ tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: "Bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân chung của cả nước, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo nền tảng để đến năm 2020, Hải Dương cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp", góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo: Nhân dân Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động