RSS Feed for PC Cao Bằng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 28/02/2024 16:25
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PC Cao Bằng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

 - Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Công ty Điện lực Cao Bằng đã tổ chức lễ kỷ niệm 47 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

PC Sơn La đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

 

Được thành lập ngày 9/3/1968, với cơ sở vật chất nghèo nàn chỉ có nhà máy thuỷ điện nhỏ và Diezen, không có hệ thống lưới truyền tải, lưới phân phối thô sơ, sản lượng điện thấp nhưng đến nay Công ty Điện lực Cao Bằng đã đạt được những thành tựu to lớn, hệ thống, quy mô, mạng lưới điện ngày càng được mở rộng, chất lượng điện ngày càng được cải thiện, đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, điện sinh hoạt cho các cơ quan Nhà nước và nhân dân.  

Trải qua hơn 47 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng vượt qua những khó khăn ban đầu, nỗ lực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch giao, phục vụ điện tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, sản lượng điện ngày càng tăng, đời sống CBCNV được nâng cao, liên tục lớn mạnh về mọi mặt, giữ vững dòng điện nơi biên cương của Tổ quốc, đảm bảo cung cấp điện cho an ninh quốc phòng, sản xuất và tiêu dùng sinh hoạt của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.  

Với chức năng nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, Công ty Điện lực Cao Bằng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ trong sản xuất kinh doanh như tỷ lệ tổn thất điện năm 2009 là 6,85% và thì đến năm 2014 còn 5,77%, điện thương phẩm năm 2009 thực hiện là 145.273.581 kWh đến năm 2014 thực hiện đạt 383.231.987 kWh bằng 263,8% so với năm 2009, tăng trưởng bình quân hàng năm 21,5%.  

Thực hiện thu nộp tiền điện đều đạt kế hoạch giao. Ngoài chức năng kinh doanh bán điện, Công ty Điện lực Cao Bằng đã thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng phát triển lưới điện đến các đại bàn các xã vùng sâu vùng xa biên giới của tỉnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa lớn về chính trị đối với địa phương, số xã, số hộ được dùng điện lưới quốc gia ngày càng tăng, đến năm 2014 tỉnh Cao Bằng đã có 197/199 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia đạt tỷ lệ 98,99%, số hộ dùng điện đạt tỉ lệ 86,02%.  

Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Cao Bằng còn quan tâm chăm lo giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, công tác từ thiện nhân đạo, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công ích và ngân sách Nhà nước đối với địa phương, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.   

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Công ty Điện lực Cao Bằng đã được đã được Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng nhiều danh hiệu cao quí như Huân chương, Cờ, Bằng khen... 

Đặc biệt trong năm 2014, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tập thể CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng. Đây là vinh dự to lớn, là niềm tự hào của những thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng.  

Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, nhiệm vụ đặt ra trước mắt và lâu dài đối với Công ty Điện lực Cao Bằng còn rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang, đòi hỏi toàn thể Công ty Điện lực Cao Bằng phải năng động, sáng tạo và nỗ lực hơn nữa.

Phát huy truyền thống 47 năm xây dựng và phát triển, Công ty Điện lực Cao Bằng sẽ thực hiện có hiệu quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo cung cấp Điện ngày một ổn định, an toàn, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, phối hợp chặt chẽ các sở, ban ngành,huyện thành phố, bằng nguồn vốn Trung ương, ngành điện, địa phương phấn đấu đến hết năm 2020 100% số xã có điện; tiếp tục đưa điện đến các cụm xóm ở xa trung tâm xã, từng bước nâng cao tỷ lệ số hộ có điện lưới quốc gia trong tỉnh, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và nhiệm vụ chính trị của cấp trên giao, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động