RSS Feed for NPC ứng dụng phần mềm Thứ tư 19/06/2024 15:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

NPC ứng dụng phần mềm "Quản lý và giám sát công việc"

 - Với mục tiêu nâng cao hơn nữa hiệu quả ứng dụng Văn phòng điện tử (E-Office) trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), bắt đầu từ ngày 1/8/2018, cơ quan Tổng công ty đã đưa vào sử dụng phần mềm "Quản lý và giám sát công việc".

Điện lực miền Bắc và cách mạng công nghiệp 4.0 (Kỳ 1)
Điện lực miền Bắc và cách mạng công nghiệp 4.0 (Kỳ 2)
Điện lực miền Bắc và cách mạng công nghiệp 4.0 (Kỳ 3)
Điện lực miền Bắc và cách mạng công nghiệp 4.0 (Tạm kết)

Theo EVNNPC, phần mềm "Quản lý và giám sát công việc" nằm trong sáng kiến “Giải pháp Kho dữ liệu dùng chung & Giải pháp Kiểm soát hệ thống xử lý văn bản trên chương trình E-OFFICE” của Văn phòng Tổng công ty.

Theo đó tất cả các văn bản đến, các công việc được giao từ kết luận cuộc họp, các chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty, các ban sẽ được thực hiện trên phần mềm này. 

Việc sử dụng phần mềm này còn giúp cho Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các ban, các đơn vị kiểm soát chặt chẽ tình hình xử lý công việc đã giao và đánh giá chính xác mức độ hoàn thành công việc của các ban, các chuyên viên. 

Kho dữ liệu dùng chung sẽ hạn chế tối đa việc in ấn tài liệu của Tổng công ty trong các cuộc họp, hội nghị,…Chia sẻ trực tuyến, không bị giới hạn vị trí địa lý và đa cung cụ hỗ trợ khai thác các báo cáo phục vụ sản xuất kinh doanh, báo cáo chuyên môn của các ban, các tài liệu hội nghị, tài liệu học tập, các quy chế quản lý nội bộ, các tài liệu dự thảo xin ý kiến,… trong toàn Tổng công ty.

Đồng thời, tạo thói quen cho các cấp quản lý và CBCNV ứng dụng các thiết bị thông minh để khai thác và sử dụng các báo cáo, tài liệu. Qua đó, đổi mới công tác quản trị, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động