RSS Feed for Nhiệt điện Đông Triều hướng đến phát triển bền vững | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 28/11/2023 21:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nhiệt điện Đông Triều hướng đến phát triển bền vững

 - Năm 2014 là năm thứ hai Công ty nhiệt điện Đông Triều - Vinacomin thực nhiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh kể từ sau khi Nhà máy nhiệt điện Đông Triều được bàn giao đưa vào vận hành thương mại. Kết quả hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2013 được Tổng công ty Điện lực - Vinacomin ghi nhận đã khẳng định Công ty đã tiếp quản thành công việc chuyển giao công nghệ từ nhà thầu và hoàn toàn chủ động trong công tác vận hành, sửa chữa bảo dưỡng Nhà máy. Kết quả đó cũng khẳng định các công tác quản trị của Công ty như quản lý lao động, quản lý vật tư, quản lý chi phí… cũng đã được thực hiện một cách hiệu quả và là tiền đề để Công ty phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014.

>> Ngành Than nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm

VŨ PHÚ CƯỜNG

 

Xác định năm 2014 là một năm với nhiều khó khăn, thách thức như: chi phí sản xuất tiếp tục tăng cao, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Nhà máy chính thức tham gia vào thị trường phát điện cạnh tranh. Do vậy, để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014; ngay từ đầu năm Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm nâng cao công suất khả dụng và sự ổn định của các tổ máy, bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định và hiệu quả.

Cùng với đó, Công ty tiếp tục phấn đấu tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh; đào tạo, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong sản xuất, phong trào lao động sáng tạo. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật; tăng cường đào tạo, huấn luyện các kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên. Tiếp tục cải tiến, đổi mới cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại lao động nhằm từng bước nâng cao năng suất lao động và phù hợp với trình độ công nghệ, trình độ quản lý của Công ty.

Với nỗ lực và quyết tâm đó, quý I năm 2014, Công ty đã đạt được các kết quả đáng khích lệ, sản lượng điện sản xuất đạt hơn 830 triệu kWh, tương ứng với 33,21% kế hoạch năm; sản lượng điện thương phẩm bán cho EVN đạt hơn 738 triệu kWh, tương ứng với 33,18% kế hoạch năm; các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác đều được đảm bảo; đời sống người lao động tiếp tục được nâng cao hơn so với năm 2013.

Với phương châm, phát triển sản xuất, kinh doanh đi đôi với bảo vệ môi trường, Công ty đã chú trọng đầu tư cải thiện môi trường, đặc biệt là cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động như, đảm bảo hiệu quả hoạt động của các thiết bị chiếu sáng, hệ thống thông gió, điều hoà; đầu tư trồng cây xanh để làm đẹp cảnh quan và hạn chế bụi. Hằng năm, Công ty đều tổ chức quan trắc định kỳ môi trường mỗi quý một lần, bảo đảm các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép. Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống vật chất, văn hoá và tinh thần cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa được Công ty thường xuyên quan tâm.

Trong thời gian tới, để xây dựng Công ty nhiệt điện Đông Triều - Vinacomin phát triển toàn diện và bền vững, tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty đã xác định rõ hướng đi và xây dựng chiến lược phát triển. Trong đó chú trọng phát huy tối đa nội lực, tăng cường đoàn kết, khắc phục khó khăn, nắm bắt nhanh nhạy những diễn biến của nền kinh tế đất nước, của thời tiết, thị trường và sự biến động của ngành để có kế hoạch cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất; làm tốt công tác quản lý và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện và thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động