RSS Feed for Chủ tịch HĐTV PVN làm việc với các đơn vị thành viên phía Nam | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 07/12/2023 13:24
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chủ tịch HĐTV PVN làm việc với các đơn vị thành viên phía Nam

 - Trong những ngày đầu tháng 8, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do Chủ tịch Hội đồng Thành viên Nguyễn Xuân Sơn làm trưởng đoàn đã có chuyến làm việc tại các đơn vị phía Nam.

>> Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn làm việc với Viện Dầu khí Việt Nam

Tại Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS): Tổng giám đốc Đỗ Khang Ninh báo cáo với đoàn công tác PVN kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) 7 tháng đầu năm 2014. Với việc tận dụng tốt những cơ hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển, cùng với quyết tâm cao và tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, tinh thần đoàn kết của toàn tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên PV GAS. Trong 7 tháng đầu năm, PV GAS đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức rất cao tất cả các chỉ tiêu đã được Tập đoàn phê duyệt.

Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường và thanh tra bảo vệ được đẩy mạnh; các hệ thống khí, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động an toàn, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người, tài sản cũng như uy tín của PV GAS.

Trong 5 tháng cuối năm 2014, PV GAS đề ra mục tiêu vận hành an toàn hệ thống công trình khí; rà soát công tác chuẩn bị, thực hiện bảo dưỡng sửa chữa trong các đợt dừng khí tháng 7 đối với hệ thống khí Cà Mau và tháng 9/2014 đối với hệ thống khí Cửu Long đảm bảo an toàn, giảm tối đa thời gian dừng cấp khí; trình duyệt chiến lược phát triển PV GAS đến năm 2025, định hướng 2035; hoàn thành mô hình phát triển tổng thể ngành công nghiệp Khí Việt Nam và cơ chế kinh doanh khí của Tổng công ty.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại TCty Tư vấn Thiết kế Dầu khí.

Tại Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE): Tổng giám đốc Đỗ Văn Thanh báo cáo với đoàn công tác kết quả SXKD 7 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2014. Theo ông Thanh, 7 tháng đầu năm 2014, PVE đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và doanh thu. Ước thực hiện cả năm 2014, PVE dự kiến hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Tập đoàn phê duyệt.

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014, PVE sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao nguồn nhân lực và chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế; quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ các dự án đảm bảo hoặc vượt tiến độ đã cam kết nhằm tạo uy tín đối với các chủ đầu tư, tổng thầu; theo dõi, bám sát thông tin triển khai các dự án trong ngành, tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ từ Tập đoàn, các đơn vị trong Tập đoàn… đảm bảo đủ nguồn công việc thực hiện.

Đồng thời, tiếp tục hợp tác với các nhà thầu nước ngoài, tham gia đấu thầu các gói thầu dự án tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn và một số dự án ở nước ngoài; rà soát, thực hiện chính sách đặc biệt để thu hút nhân tài nhằm tuyển dụng được các chuyên gia, kỹ sư tư vấn thiết kế, quản lý dự án có trình độ cao để tăng năng lực thực hiện các dự án lớn.

Để khối lượng công việc được nâng lên và đạt hiệu quả cao, Tổng giám đốc PVE Đỗ Văn Thanh kiến nghị: Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị thành viên ưu tiên hàng đầu sử dụng dịch vụ của PVE để tập trung nguồn công việc tư vấn thiết kế, khảo sát và quản lý dự án về một đầu mối tránh sự cạnh tranh trong nội bộ Tập đoàn, đủ điều kiện để PVE phát triển đáp ứng được kỳ vọng của Tập đoàn và trở thành đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu trong khu vực…

Tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro: Tổng giám đốc Từ Thành Nghĩa thông báo với lãnh đạo Tập đoàn, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2014.

Cung cấp khí vào bờ đạt hiệu quả tốt trong 6 tháng đầu năm 2014; công tác thăm dò, gia tăng trữ lượng vượt xa kế hoạch. Cụ thể, khai thác dầu đạt hơn 110% kế hoạch; cung cấp khí vào bờ đạt gần 122% kế hoạch; khoan thăm dò đạt 111,4% kế hoạch, khoan khai thác đạt hơn 127% kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, Vietsovpetro đã đưa vào khai thác 11 giếng.

Tổng doanh thu toàn Vietsovpetro đạt 119,1% kế hoạch 6 tháng và 62,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 111,3% kế hoạch trong 6 tháng và 58,3% kế hoạch năm.

Với những con số ấn tượng trên, Vietsovpetro đã được lãnh đạo PVN đánh giá rất cao trong việc không chỉ hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu của riêng Vietsovpetro mà còn hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch cho các đối tác.

Tại Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng (Vietsovpetro): trong 7 tháng đầu năm 2014, các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra đều đạt và vượt ở mức cao. Để có được kết quả như vậy là nhờ vào sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo, CBCNV toàn xí nghiệp. Đồng thời, lãnh đạo xí nghiệp đã phân bổ nhiệm vụ chi tiết, cụ thể hàng tháng và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các công trình biển.

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc thường xuyên bám sát nhiệm vụ của mình và giao nhiệm vụ cho các phòng, ban liên quan để chỉ đạo, xử lý giải quyết các vướng mắc trong công tác điều hành sản xuất.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ khoan và sửa giếng của xí nghiệp vẫn phải duy trì ở mức độ cao, hàng năm trên dưới 100 nghìn met khoan và 50-60 giếng sửa chữa để đảm bảo duy trì sản lượng khai thác dầu cho Vietsovpetro; xúc tiến làm dịch vụ cho bên ngoài Liên doanh như cho thuê giàn, đi khoan thuê và sửa giếng trọn gói cho các khách hàng có nhu cầu…

Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao việc hoàn thành vượt mức kết quả SXKD 7 tháng đầu năm 2014 của các đơn vị. Đồng thời biểu dương những cách làm đúng, bước đi hay trong công việc mỗi ngày và công việc dài ngày, làm bước đệm để hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch chung của đơn vị và cả Tập đoàn.

Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Xuân Sơn lưu ý lãnh đạo PV GAS, nếu các đồng chí có quyết định mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong chiến lược phát triển PV GAS, mô hình phát triển tổng thể ngành công nghiệp Khí Việt Nam và cơ chế kinh doanh khí thì sẽ có lợi nhiều hơn cho đất nước, cho Tập đoàn, cho ngành và cho các đơn vị khác. Cần phải thay đổi tư duy, tập trung chủ yếu vào ba điểm chính là “mua, bán và dịch vụ”. Mua khí như thế nào, bán ra sao và cơ bản là dịch vụ có tốt hay không, cái chính là ở tư duy và hành động của CBCNV PV GAS.

Đối với Vietsovpetro, Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Xuân Sơn đề nghị lãnh đạo đơn vị tiếp tục đẩy mạnh quản trị chi phí, quản trị hoạt động. Đồng thời, làm thế nào để nâng cao nguồn nhân lực, trí lực; phát huy tính năng động, sáng tạo, hăng say lao động của đội ngũ CBCNV. Đối với những cá nhân, tập thể có sáng kiến hay, phải khen thưởng ngay lập tức để khuyến khích người lao động tiếp tục phát huy, nâng cao khả năng sáng tạo, và tạo động lực để nhiều người tham gia sáng tạo.

Một khi Vietsovpetro triển khai quyết liệt công việc, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ hết sức.

Đối với PVE, Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, tất cả công việc của Tập đoàn, các đơn vị, PVE phải thực hiện không để việc lọt ra ngoài. Đồng thời phải kêu gọi các đơn vị trong Tập đoàn ưu tiên hàng đầu để sử dụng dịch vụ của PVE.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Xuân Sơn cũng nhắc nhở PVE thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người lao động không chỉ đáp ứng nhu cầu công việc của đơn vị mà còn đáp ứng yêu cầu công việc quốc tế, phải xây dựng đội ngũ lao động chuyên nghiệp.

Đối với công tác khoan, Chủ tịch Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, chúng ta phải khoan cho nhiều, khoan cho trúng và giá thành phải rẻ. Để làm được việc này, lãnh đạo Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng phải làm thế nào để tạo được đội ngũ nhân viên đông đảo hơn, mạnh mẽ hơn, trên hết là chủ động lựa chọn để đào tạo, tuyển thêm người. Lãnh đạo Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng nên quan tâm kỹ hơn đến chế độ chính sách cho thợ khoan để đảm bảo đời sống anh em, đồng thời làm tăng hiệu quả trong công tác khoan, dẫn tới tăng cao hiệu quả công việc chung.

Theo: PVN

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động