RSS Feed for nhiệt điện Đông Thứ năm 26/05/2022 12:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nhiệt điện Đông Triều hướng đến phát triển bền vững

Nhiệt điện Đông Triều hướng đến phát triển bền vững

Năm 2014 là năm thứ hai Công ty nhiệt điện Đông Triều - Vinacomin thực nhiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh kể từ sau khi Nhà máy nhiệt điện Đông Triều được bàn giao đưa vào vận hành thương mại. Kết quả hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2013 được Tổng công ty Điện lực - Vinacomin ghi nhận đã khẳng định Công ty đã tiếp quản thành công việc chuyển giao công nghệ từ nhà thầu và hoàn toàn chủ động trong công tác vận hành, sửa chữa bảo dưỡng Nhà máy. Kết quả đó cũng khẳng định các công tác quản trị của Công ty như quản lý lao động, quản lý vật tư, quản lý chi phí… cũng đã được thực hiện một cách hiệu quả và là tiền đề để Công ty phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014.
Nhiệt điện Đông Triều - Vinacomin phát 815 triệu kWh trong 3 tháng

Nhiệt điện Đông Triều - Vinacomin phát 815 triệu kWh trong 3 tháng

Nguồn tin từ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho biết: Tính từ đầu năm đến hết 31-3-2014, Công ty Nhiệt điện Đông Triều - Vinacomin đã sản xuất 815,5 triệu kWh điện, đạt doanh thu trên 1000 tỷ đồng, bằng 32,5% kế hoạch năm 2014.
Phiên bản di động