RSS Feed for Đông Triều Chủ nhật 26/03/2023 09:44
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Những khu vực nào sẽ bị cấm khai thác than?

Những khu vực nào sẽ bị cấm khai thác than?

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa công bố danh mục các khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm và các khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Trong đó có 6 khu vực cấm hoạt động khai thác than gồm: Yên Tử, các hồ chứa nước phía Bắc Đông Triều, khu vực bảo vệ hồ chứa nước Yên Lập - Đồng Ho, khu vực bảo vệ nhà máy nước Diễn Vọng, khu vực hồ Cao Vân và khu vực dải hồ phía Đông Đông Triều.
Dừng tận thu khai thác than tại thị xã Đông Triều

Dừng tận thu khai thác than tại thị xã Đông Triều

"Dừng toàn bộ các dự án tận thu than, cát, sét tại Đông Triều; chấm dứt khai thác than tại khu 9A, 9B, khu Đồi Sắn tại phường Mạo Khê để tiến hành hoàn nguyên môi trường và mở đợt cao điểm đảm bảo ANTT trong quản lý, khai thác, vận chuyển, kinh doanh than tại thị xã Đông Triều", UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu.
Nhiệt điện “sợ” mùa mưa

Nhiệt điện “sợ” mùa mưa

Mùa mưa đến, các nhà máy nhiệt điện quan ngại sản lượng giảm, giá điện chào thấp, dù về nguyên tắc cạnh tranh ở khâu phát điện nhằm giảm giá đầu vào, khuyến khích tiết kiệm chi phí sản xuất, truyền tải, phân phối để có được giá điện hợp lý và người tiêu dùng được lợi.
Nhiệt điện Đông Triều hướng đến phát triển bền vững

Nhiệt điện Đông Triều hướng đến phát triển bền vững

Năm 2014 là năm thứ hai Công ty nhiệt điện Đông Triều - Vinacomin thực nhiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh kể từ sau khi Nhà máy nhiệt điện Đông Triều được bàn giao đưa vào vận hành thương mại. Kết quả hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2013 được Tổng công ty Điện lực - Vinacomin ghi nhận đã khẳng định Công ty đã tiếp quản thành công việc chuyển giao công nghệ từ nhà thầu và hoàn toàn chủ động trong công tác vận hành, sửa chữa bảo dưỡng Nhà máy. Kết quả đó cũng khẳng định các công tác quản trị của Công ty như quản lý lao động, quản lý vật tư, quản lý chi phí… cũng đã được thực hiện một cách hiệu quả và là tiền đề để Công ty phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014.
Nhiệt điện Đông Triều - Vinacomin phát 815 triệu kWh trong 3 tháng

Nhiệt điện Đông Triều - Vinacomin phát 815 triệu kWh trong 3 tháng

Nguồn tin từ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho biết: Tính từ đầu năm đến hết 31-3-2014, Công ty Nhiệt điện Đông Triều - Vinacomin đã sản xuất 815,5 triệu kWh điện, đạt doanh thu trên 1000 tỷ đồng, bằng 32,5% kế hoạch năm 2014.
Phiên bản di động