RSS Feed for Nghiên cứu, hoàn thiện Đề án thành lập Chi nhánh Phát điện Dầu khí thuộc PVN | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/03/2024 04:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nghiên cứu, hoàn thiện Đề án thành lập Chi nhánh Phát điện Dầu khí thuộc PVN

 - Trong cuộc họp mới đây tại trụ sở Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Chi nhánh Phát điện Dầu khí trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến, hoàn thiện Tờ trình và Đề án thành lập Chi nhánh Phát điện Dầu khí trực thuộc PVN, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
PVN khởi động chiến lược phát triển khí hydro và điện gió ngoài khơi PVN khởi động chiến lược phát triển khí hydro và điện gió ngoài khơi

Ngày 18/11 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược trong giai đoạn 2021 - 2024 nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng sạch, bền vững tại Việt Nam, cũng như hỗ trợ PVN đạt được các mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh. Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực như: Chiến lược, lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh; thu giữ, sử dụng, lưu trữ carbon; phát triển công nghiệp khí hydro và điện gió ngoài khơi.


Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cần nêu rõ cơ sở pháp lý của các nội dung thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ, các nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và chỉ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, Ủy ban Quản lý vốn cần phân tích, làm rõ về ưu điểm, hạn chế của mô hình đơn vị hạch toán phụ thuộc và mô hình đơn vị hạch toán độc lập; việc lựa chọn mô hình một đơn vị quản lý cả 3 nhà máy, hay mỗi nhà máy một đơn vị quản lý; đề xuất phương án tối ưu, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, khả thi và đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu việc phân cấp cho đơn vị, phân quyền cho giám đốc đơn vị cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa vào Đề án để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn thiện Tờ trình và Đề án, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp sẽ lấy ý kiến các bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội. Cùng với đó là tiếp thu, giải trình ý kiến các bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động