RSS Feed for Nghệ An nghiên cứu lập quy hoạch năng lượng tái tạo | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 09/12/2022 00:14
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nghệ An nghiên cứu lập quy hoạch năng lượng tái tạo

 - UBND tỉnh Nghệ An vừa có buổi làm việc với nhóm các nhà tư vấn và đầu tư về đề xuất, nghiên cứu lập quy hoạch nguồn năng lượng tái tạo.

Đà Nẵng lập Đề án phát triển điện mặt trời trên mái nhà

Theo Sở Công thương Nghệ An, hiện nay, trên địa bàn tỉnh, nhiều nhà đầu tư có đề xuất xin phép được bổ sung quy hoạch để đầu tư điện mặt trời; tuy nhiên, hiện nay tỉnh vẫn chưa có Quy hoạch phát triển điện mặt trời được phê duyệt để có cơ sở phát triển đồng bộ, hợp lý và tổng thể.

Nghiên cứu, lập Chiến lược phát triển nguồn năng lượng mặt trời đối với tỉnh Nghệ An có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần cụ thể hóa việc thực hiện chiến lược phát triển năng lượng tái tạo quốc gia, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần giảm ô nhiễm môi trường khu vực và đảm bảo mục tiêu, vai trò phát triển kinh tế vùng.

Theo kết quả đánh giá nghiên cứu trong thời gian qua, báo cáo khảo sát sơ bộ từ các địa phương về quỹ đất và một số đề xuất của Nhà đầu tư về phát triển năng lượng mặt trời, tỉnh Nghệ An dự kiến có khoảng 1.600 ha diện tích có tiềm năng khai thác đầu tư năng lượng mặt trời, tương đương với quy mô công suất 1.300 MWp.

Quỹ đất này tập trung chủ yếu trên địa bàn các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, TX Hoàng Mai, Nghi Lộc… Tuy nhiên, hiện nay, tại Nghệ An chưa có nhà máy điện mặt trời nào được duyệt vào Quy hoạch phát triển điện lực.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và triển khai tại các địa phương, nhóm tư vấn cũng đề xuất với tỉnh một số phương án tư vấn nghiên cứu lập quy hoạch nguồn năng lượng tái tạo trên cơ sở quy hoạch chung của Chính phủ và quy định pháp luật.

Các nhà tư vấn cùng các sở, ngành đề xuất: Trong thời gian tới, để kịp thời phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển nguồn năng lượng tái tạo, tránh bỏ lỡ cơ hội đầu tư cũng như khai thác tiềm năng, tỉnh Nghệ An cho chủ trương để thuê đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá lựa chọn các vị trí cho tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời; lập đề án phát triển điện mặt trời tổng thể toàn tỉnh; căn cứ đề án được lập, xem xét, đánh giá kỹ từng dự án để đề xuất thực hiện bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, quốc gia khi có đề xuất từ phía nhà đầu tư.

Sau khi nghe ý kiến của nhà đầu tư, tư vấn, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Công thương làm đầu mối trực tiếp phối hợp với các ngành liên quan và kết nối với các nhà tư vấn, nhà đầu tư để rà soát lại quy hoạch tổng thể; lựa chọn các đơn vị tư vấn có uy tín, đã thực hiện các dự án thành công tại các tỉnh, thành trong cả nước; việc thực hiện quy hoạch phải đảm bảo đúng trình tự, đúng quy trình và phù hợp với Luật Quy hoạch.

Sở Công thương phối hợp với các nhà tư vấn nghiên cứu, xây dựng và sớm trình UBND tỉnh cho ý kiến để trình Bộ Công Thương thông qua quy hoạch để khi triển khai các dự án. Phấn đấu đầu năm 2020, tỉnh trình được danh mục dự án thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động