RSS Feed for Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai các giải pháp tiết kiệm điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 01/10/2022 13:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai các giải pháp tiết kiệm điện

 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Văn bản số 4920/NHNN-TCKT về việc triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện (TKĐ) giai đoạn 2020 - 2025.


Thủ tướng yêu cầu cả nước tiết kiệm 2% tổng điện năng tiêu thụ/năm


Theo đó, các đơn vị NHNN, đơn vị sự nghiệp trực thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể - xã hội và cá nhân trong ngành Ngân hàng thực hiện nghiêm túc việc TKĐ tại cơ quan, công sở và nơi sản xuất - kinh doanh; đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện TKĐ tới toàn thể người lao động trong đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức của người lao động về tầm quan trọng của TKĐ trong việc duy trì ổn định năng lượng, giảm thiểu nguy cơ thiếu điện trong giai đoạn 2020 - 2025; đồng thời, tiết kiệm chi phí để dành nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

Ngoài ra, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điện lực sở tại để xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch TKĐ hàng năm cho đơn vị mình, đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm, nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh doanh; khuyến khích nghiên cứu sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà, hệ thống bình nước nóng năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai các quy định nội bộ về quản lý, sử dụng TKĐ; quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, rà soát và đôn đốc việc thực hiện các quy định nội bộ, các giải pháp TKĐ của các tập thể, cá nhân trong đơn vị; đồng thời đưa nội dung TKĐ vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng của các tập thể, cá nhân hàng năm.

Khi đề xuất và thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm tài sản, dịch vụ công, các đơn vị phải triệt để tuân thủ các quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối với các đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất cần thực hiện thêm việc xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại đơn vị; phổ biến nội quy TKĐ của đơn vị cho khách hàng, nhân viên...

Thống đốc NHNN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai các giải pháp TKĐ; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện tiết kiệm điện hàng năm, báo cáo về NHNN theo quy định./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động