RSS Feed for Gia Lai thu hồi chủ trương bổ sung quy hoạch các dự án điện gió, mặt trời | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 23/07/2024 10:30
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Gia Lai thu hồi chủ trương bổ sung quy hoạch các dự án điện gió, mặt trời

 - Ngày 22/6, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản giao Sở Công Thương tỉnh rà soát, thông báo cụ thể cho các đơn vị biết việc thu hồi chủ trương và không xem xét xử lý đề nghị bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời, điện gió trên địa bàn tỉnh.
Quy hoạch điện VIII được thông qua, khó khăn vẫn ở phía trước Quy hoạch điện VIII được thông qua, khó khăn vẫn ở phía trước

Dự thảo Quy hoạch điện VIII đã được Hội đồng Thẩm định thông qua, chỉ còn một số chỉnh sửa là có thể được phê duyệt, kết thúc quá trình thẩm định kéo dài hơn một năm qua. Đã có những thay đổi lớn trong dự thảo quy hoạch kể từ bản đầu tiên (tháng 3/2021), nhưng theo nhìn nhận của chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam: Việc thực hiện Quy hoạch lần này có thể sẽ khó khăn hơn cả Quy hoạch điện VII điều chỉnh.


Trước đó, ngày 3/6, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai có Văn bản số 904/SCT-QLNL gửi UBND tỉnh kiến nghị về vấn đề trên.

Theo Sở Công Thương Gia Lai, đến nay UBND tỉnh này đã đề nghị Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào tính toán trong Quy hoạch điện VIII đối với 134 dự án điện mặt trời, điện gió với tổng công suất khoảng 15.537 MW.

Cụ thể có 38 dự án điện mặt trời, với tổng công suất 3.180 MW (tương đương 3.975 MWp) và 96 dự án điện gió, với tổng công suất 12.357 MW.

Hiện dự thảo Quy hoạch điện VIII đang được Bộ Công Thương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, Sở Công Thương đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, thu hồi chủ trương khảo sát đối với các nhà đầu tư đã được UBND tỉnh cho phép khảo sát, nhưng đến nay chưa hoàn thành hồ sơ bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời, điện gió. Sau khi có chủ trương thu hồi của UBND tỉnh, Sở Công Thương sẽ rà soát, thông báo cụ thể cho các nhà đầu tư.

Đối với các nhà đầu tư đã có văn bản đề nghị cho phép khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời, điện gió và được UBND tỉnh chuyển cho Sở Công Thương để kiểm tra, đề xuất xử lý nhưng đến nay chưa hoàn thành, Sở Công Thương cũng kiến nghị cho phép không tiếp tục kiểm tra, đề xuất.

Sau khi Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh triển khai các dự án điện mặt trời, điện gió phù hợp với quy hoạch được duyệt. Trong quá trình thực hiện quy hoạch, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với các dự án điện mặt trời, điện gió có hiệu quả kinh tế cao, không ảnh hưởng đến các quy hoạch của địa phương và gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động