RSS Feed for Gia hạn mời thầu: Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng cho sự tăng trưởng của thị trường xe điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 18/05/2022 17:24
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Gia hạn mời thầu: Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng cho sự tăng trưởng của thị trường xe điện

 - Thông qua việc gia hạn Đề nghị mời thầu, DAI mời quý đơn vị tham gia nộp hồ sơ chào thầu để thực hiện công việc của Dự án An ninh Năng lượng Đô thị Việt Nam do USAID tài trợ.

Vui lòng tham khảo đính kèm Đ nghị mời thầu (RFP) Phm vi Công việc (SOW): H trợ chuẩn bị sẵn sàng cho sự tăng trưởng của thị trường xe điện, RFP VUES-017.

Hồ sơ chào thầu phải gửi chậm nhất 18:00 (GMT+7), ngày 11 tháng 01 năm 2022 đến địa chỉ email [email protected] và cc [email protected]

Vic ban hành Đ ngh mi thu này không cu thành cam kết, cam đoan hoc vic trao thu ca DAI và cũng s không cu thành nghĩa v ca DAI vi bt k cam kết, cam đoan hoc vic trao thu trong tương lai. Tuy nhiên, chúng tôi s s dng các h sơ chào thu đ đánh giá mc đ phù hp ca các dch v k thut này đi vi yêu cu ca nhà tài tr USAID.

FFP_Budget_Build-up_Template.xlsx

Dự án An ninh Năng lượng Đô thị Việt Nam do USAID tài trợ mong nhận được hồ sơ chào thầu của quý đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động