RSS Feed for Gần 7 tỷ đồng cấp điện lưới cho bản Lều Chải ở Lai Châu | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 14/04/2024 20:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Gần 7 tỷ đồng cấp điện lưới cho bản Lều Chải ở Lai Châu

 - Công ty Điện lực Lai Châu đã tổ chức lễ động thổ gói thầu LC-XL 2, xây lắp đường dây đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp xã Tả Phìn, Phăng Sô Lin, Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ.

Nghệ An phấn đấu đến năm 2020 đưa điện về 100% các thôn

Động thổ gói thầu LC - XL 02 tại bản Lều Chải, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ  

Gói thầu LC-XL 2 xây lắp đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp xã Tả Phìn, Xà Dề Phìn, Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ thuộc dự án: cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Lai Châu giai đoạn 1 năm 2013-2016, góp phần hoàn thành mục tiêu 100% số bản, xã Tả Phìn được cấp điện bằng nguồn lưới quốc gia, góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong bản Lều Chải xã Tả Phìn.

Quy mô xây dựng 3 trạm biến áp công suất 156,5 kVA, xây dựng mới 6,8 km đường dây 35kV, 6,68 km đường dây 0,4kV; lắp đặt 194 công tơ cho các hộ dân... (riêng quy mô xây dựng tại địa bàn bản Lều Chải, xã Tả Phìn: Xây dựng mới 1.3 km đường dây 35 kV, 2.2 km đường dây 0,4 kV lắp đặt 48 công tơ).

Tổng giá trị công trình trên 6,7 tỷ đồng, trong đó 85% vốn Ngân sách Trung ương, 15% vốn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thiện trong quý II/2017.  

Xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ có 11 bản, trong đó có 10 bản đã có điện lưới quốc gia, hiện còn bản Lều Chải chưa được dùng điện lưới quốc gia.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động