RSS Feed for EVNSPC xây dựng kế hoạch cung cấp điện năm 2018 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 11:56
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNSPC xây dựng kế hoạch cung cấp điện năm 2018

 - Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện mùa khô và cả năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch cung cấp điện của năm 2018, gồm hàng tháng và cả năm để triển khai thực hiện.

Bắt đầu điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017
Lần đầu tiên SPC đóng điện từ xa cấp điện áp 220kV
SPC chuẩn bị hoàn thành 100% dịch vụ điện trực tuyến

Theo đó, EVNSPC yêu cầu các công ty điện lực triển khai thực hiện kế hoạch cung cấp điện trên địa bàn, nhằm đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, không thực hiện điều hòa tiết giảm phụ tải. Các công ty điện lực phải báo cáo kế hoạch cung cấp điện cho UBND tỉnh/thành phố để chỉ đạo và phối hợp với Sở Công Thương theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện.  

Đối với các khách hàng lớn, các công ty điện lực phải xây dựng phương án giám sát sử dụng điện và phương án tiết giảm, huy động nguồn phát riêng của khách hàng. Đối với khách hàng có đo ghi từ xa và sử dụng thông tin đo ghi từ xa để phục vụ cho công tác giám sát sử dụng điện khách hàng.

Cụ thể, thực hiện kế hoạch cung cấp điện cho khách hàng sắt thép, xi măng và khách hàng có từ 2 phân kỳ trở lên theo như đăng ký, thỏa thuận, làm việc với khách hàng về nhu cầu dùng điện, khả năng tiết giảm, huy động nguồn riêng, rà soát, đề xuất các phương án tiết giảm nhu cầu điện tập trung vào các hộ sử dụng nhiều điện (sắt thép, xi măng v.v…) để ứng phó với trường hợp có khả năng mất cân đối cung - cầu hệ thống điện miền Nam.

Bên cạnh đó, các công ty điện lực phải thông báo với tất cả khách hàng sắt thép, xi măng và khách hàng có từ 2 phân kỳ trở lên về việc đăng ký công suất và sản lượng biểu đồ phụ tải năm 2018. Ký phụ lục hợp đồng mua bán điện năm 2018 nếu nhu cầu sử dụng điện của khách hàng thay đổi...

Đối với Công ty Lưới điện Cao thế miền Nam, EVNSPC yêu cầu thường xuyên kiểm tra hệ thống lưới điện, hệ thống rơle bảo vệ, rơle sa thải phụ tải F81 tại trạm biến áp 110kV, hành lang an toàn lưới điện cao áp để kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Thực hiện đúng tiến độ các công trình cải tạo, nâng cấp lưới điện đã được Tổng công ty giao nhiệm vụ. Theo dõi sát các thông số vận hành trên lưới điện, thường xuyên rà soát các danh mục công trình đã thống nhất với các công ty điện lực trong năm 2018, tránh việc quá tải phải tiết giảm phụ tải khẩn cấp.

Đồng thời, Công ty Lưới điện Cao thế miền Nam phải tổ chức đánh giá, lập kế hoạch và triển khai các công trình đường dây 110kV mang tính chất quan trọng trong quản lý vận hành, đường trục liên kết phía 110kV giữa các trạm 220kV lân cận nhằm hỗ trợ việc chuyển tải qua lại.

Song song với đó, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc (kể cả nguồn cấp điện), hệ thống giám sát (HMI, Spectrum Power 7) vận hành liên tục và ổn định, thường xuyên giữ liên lạc với A2, làm đầu mối trong việc tiếp nhận thông tin từ A2 và cung cấp kịp thời cho Phòng Điều độ Công ty Điện lực, khi có hiện tượng bất thường, sự cố mất điện trên hệ thống điện.

EVNSPC cũng yêu cầu Trung tâm Điều hành SCADA triển khai đúng lộ trình điều khiển xa trạm biến áp 110kV và các thiết bị trung thế. Bố trí trực, theo dõi tình hình vận hành SCADA. Tiếp nhận thông tin, chủ trì phối hợp Công ty Lưới điện Cao thế miền Nam và các công ty điện lực điều hành xử lý sự cố hệ thống SCADA/DMS, hệ thống điều khiển xa. Xây dựng kế hoạch, phương án xử lý sự cố, nhanh chóng khắc phục các vấn đề về kênh truyền SCADA, kênh rơ-le bảo vệ, kênh truyền hotline; đảm bảo kết nối các TBA và các thiết bị có giám sát điều khiển trên lưới. 

Đặc biệt, đảm bảo hệ thống SCADA vận hành liên tục và ổn định, thường xuyên giữ liên lạc với Trung tâm Điều độ hệ thống Điện miền Nam, làm một đầu mối trong việc tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Điều độ hệ thống Điện miền Nam và cung cấp kịp thời cho Phòng Điều độ Công ty Điện lực, khi có hiện tượng bất thường, sự cố mất điện trên hệ thống điện, vv...

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động