RSS Feed for EVNPSC vững tin bước vào năm mới | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 28/05/2024 17:50
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNPSC vững tin bước vào năm mới

 - Vậy là đã tròn 1 năm, kể từ khi những cán bộ, kỹ sư, những chuyên viên kỹ thuật, những người lao động nhiệt huyết ở các công ty, nhà máy thủy điện trên khắp 3 miền đất nước tụ hội về trong mái nhà chung - Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC). Với kinh nghiệm, năng lực, bản lĩnh và lòng nhiệt tình vì sự phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hơn 850 con người đã sớm bắt nhịp với công việc, đoàn kết bên nhau, chung sức đồng lòng, thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, vững tin bước vào năm mới - 2020.

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN: Thời cơ và thách thức


Một năm nhìn lại

EVNPSC được thành lập để tách bạch bộ phận dịch vụ sửa chữa và bộ phận quản lý vận hành các nhà máy điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với nhiệm vụ chính được giao là thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy và hệ thống thiết bị công nghệ của các nhà máy điện thuộc EVN.

Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, phân xưởng và toàn thể CBCNV của Trung tâm là các cán bộ, công nhân viên có nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, đã và đang trực tiếp quản lý kỹ thuật và sửa chữa thiết bị công nghệ tại 7 công ty thủy điện, quản lý 11 nhà máy thủy điện của EVN, với tổng công suất lắp đặt 8.442 MW (NMTĐ Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Tuyên Quang, Trị An, Ialy, Huội Quảng, Bản Chát, Sê San 3, Sê San 4 và Pleikrong), góp phần quan trọng trong việc vận hành an toàn, ổn định các nhà máy từ khi đưa vào vận hành.

Ngay sau khi thành lập, EVNPSC đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận nguồn lực, ổn định bộ máy, tổ chức, triển khai nhanh công tác sửa chữa lớn theo đúng chỉ đạo của EVN, cùng với đó tổ chức Đảng, công đoàn đã được kiện toàn.

Cán bộ kỹ thuật EVNPSC tại Nhà máy Thủy điện Ialy, tiến hành kiểm tra thiết bị tổ máy.

Với đặc thù địa bàn hoạt động rộng, địa hình rừng núi phức tạp, công tác quản lý gặp không ít khó khăn, nhưng với sự đồng sức, đồng lòng, bản lĩnh và sáng tạo, cán bộ, CNV Trung tâm đã vượt lên chính mình, thi đua lao động sản xuất, góp phần làm nên diện mạo mới - khí thế mới trong đơn vị.

Theo kế hoạch, năm 2019, Trung tâm đã làm việc trực tiếp với từng công ty thủy điện để kiểm tra tình hình thực hiện và phân rõ trách nhiệm thực hiện từng danh mục sửa chữa được bàn giao. Trung tâm đã tiếp nhận thực hiện 94/96 danh mục, với tổng giá trị thực hiện đạt 122,446 tỷ đồng từ các công ty thủy điện, bao gồm các nhà máy: Thủy điện Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Huội Quảng, Bản Chát, Trị An, Ialy, Sê San 3, Sê San 4 và Pleikrông.

Toàn bộ công tác sửa chữa lớn sau khi tiếp nhận đã được Trung tâm triển khai thực hiện theo đúng nội dung bàn giao và quy định về công tác phối hợp giữa Trung tâm và các công ty phát điện đã được EVN ban hành. Điều đáng nói là chất lượng các công trình sau sửa chữa đều đúng quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo vận hành an toàn tuyệt đối tại các nhà máy.

Bên cạnh đó, Trung tâm tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Năm 2019, Trung tâm đã cử, và tạo điều kiện cho nhiều cán bộ, CNV đi đào tạo về các nghiệp vụ chuyên môn, chuyên ngành như công tác kỹ thuật, an toàn, tài chính.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã chủ động triển khai các chương trình bồi huấn và đào tạo bồi dưỡng nghề; tổ chức thi giữ bậc, nâng bậc và kiểm tra sát hạch nghề, đảm bảo khả năng tác nghiệp cho tất cả cán bộ, CNV, người lao động.

Để chuẩn bị cho hoạt động sản xuất - kinh doanh trong năm 2020 và các năm tiếp theo, cùng với công tác sửa chữa lớn, nâng cấp thay thế bánh xe công tác của tua bin, cáp dầu áp lực của Thủy điện Hòa Bình; sửa chữa đối với các trạm GIS, nhà máy nhiệt điện… Trung tâm đã tổ chức các đợt, lớp đào tạo và cử CBCNV đi học tập, tìm hiểu tại các đơn vị trong và ngoài EVN, nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ kỹ sư, nhân viên kỹ thuật, sẵn sàng đón nhận mọi công việc được giao.

Trong công tác quản trị doanh nghiệp, năm 2019, đã thực hiện đầy đủ, kịp thời việc chi trả các chế độ chính sách như tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau… tạo tư tưởng ổn định và yên tâm công tác cho toàn thể CBCNV. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng khoa học, công nghệ, nhiều phần mềm đã được đưa vào khai thác như: E-office, HRMS, ERP, P-MIS...

Có thể nói, năm 2019, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm, các tổ chức đoàn thể, cán bộ công nhân viên EVNPSC đã cố gắng nỗ lực vượt qua những khó khăn bước đầu, ổn định về mô hình tổ chức và thực hiện tốt kế hoạch được giao, góp phần hoàn thành mục tiêu của đề án tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Năm mới, quyết tâm mới

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm được EVN giao phó, bước sang năm 2020, EVNPSC tiếp tục phối hợp với các công ty thủy điện duy trì công tác sửa chữa kịp thời, xử lý sự cố, đảm bảo vận hành thông suốt các tổ máy; thực hiện thi công các hạng mục sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, đảm bảo toàn bộ hệ thống thiết bị công nghệ, các hạng mục công trình vận hành tuyệt đối an toàn và ổn định cho các nhà máy; hoàn thành triển khai thực hiện các hạng mục ĐTXD, ĐTPT theo kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch năm 2020, tạo đà, tạo thế cho những năm tiếp theo, trong đó quan tâm chỉ đạo thực hiện và vụ và đưa ra nhiều giải pháp căn cơ, trong đó tập trung vào các giải pháp chủ yếu:

Hoạch định kế hoạch sửa chữa lớn, kế hoạch đầu tư xây dựng, đầu tư phát triển, năm 2020, Trung tâm chú trọng quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kỹ thuật và  nâng cao tay nghề của đội ngũ công nhân theo hướng chuyên sâu vào công nghệ và các thiết bị mới; đảm bảo yêu cầu sửa chữa của các nhà máy thủy điện và từng bước vươn ra các đơn vị, lĩnh vực khác (sửa chữa trạm GIS, SCL cho nhà máy nhiệt điện).

Đối với công tác điều hành, EVNPSC tiếp tục phối hợp và vận dụng linh hoạt Quy định về công tác phối hợp giữa Trung tâm và các công ty thủy điện trong công tác lập, thực hiện kế hoạch SCL, với nguyên tắc luôn chủ động, sẵn sàng thực hiện các chế độ sửa chữa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng trong thời gian nhanh nhất.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, giảm giá thành, nâng cao năng suất lao động như: Tiết kiệm chi phí, chống lãng phí, không vượt kế hoạch chi phí được giao.

Không ngừng hoàn thiện bổ sung, sửa đổi các quy chế quy định hiện có để phù hợp với tình hình thực tế của Trung tâm và bổ sung các quy chế, quy định mới của Nhà nước và của Tập đoàn.

Về công tác quản lý, cùng với việc xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, EVNPSC tiếp tục hoàn thiện cơ chế đánh giá kết quả thực hiện công việc theo hiệu quả, năng suất và chất lượng theo hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs); hiện đại hóa công tác quản lý thông qua việc trang bị các công cụ và áp dụng các chương trình phần mềm KHCN phục vụ quản lý điều hành các mặt hoạt động cũng như công tác sửa chữa tại các nhà máy.

Hoàn thiện cơ chế quản lý lao động, cải cách tiền lương gắn với việc đánh giá chỉ tiêu KPI.

Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nước kỹ thuật tại cao trình 92.3m - Nhà máy Thủy điện Sơn La.

Với đặc thù của đơn vị hoạt động trên địa bàn rộng, trải dài khắp cả nước, năm 2020 và nhiều năm tới, EVNPSC xác định thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại tất cả các nhà máy như kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình, quy định an toàn lao động; theo đó, xem xét các hình thức xử lý nghiêm đối với lãnh đạo của đơn vị khi để xảy ra tai nạn lao động do nguyên nhân chủ quan.

Phát triển nguồn nhân lực là một trong những chủ trương lớn của EVN, để cụ thể hóa chủ trương đó thời gian tới EVNPSC tập trung sức xây dựng Trung tâm thành đơn vị sửa chữa chuyên nghiệp, năng động sáng tạo và mở rộng phạm vị sửa chữa sang những lĩnh vực sửa chữa loại hình khác ngoài lĩnh vực thủy điện như: Nhiệt điện, điện gió, điện khí, điện năng lượng mặt trời,… nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho CBCNV năm sau cao hơn năm trước.

Bên cạnh đó. tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu gắn với việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý sửa chữa, công nhân lành nghề.

Đồng thời, tổ chức công tác kiểm tra, sát hạch, đánh giá định kỳ thông qua công tác thi nâng bậc, giữ bậc, kiểm tra trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá hiệu quả công việc để đảm bảo đủ năng lực thực hiện công việc theo quy trình, quy phạm.

Với Chủ trương "Đẩy mạnh khoa học công nghệ" để điều hành và thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, năm 2020, EVNPSC quan tâm áp dụng khoa học tiên tiến, ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, tăng năng suất lao động; Khuyến khích các đơn vị và các cá nhân tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ có chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn, giá thành hợp lý, có thể áp dụng rộng rãi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong quá trình sửa chữa.

Với những kết quả đạt được sau một năm kể từ ngày thành lập, bước sang năm mới 2020, với những mục tiêu nhiệm vụ được hoạch định, bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, hy vọng và tin tưởng rằng EVNPSC sẽ là một trong những điểm sáng mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam./.

TIẾN SỸ

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động