RSS Feed for EVNNPT tìm kiếm nguồn vốn đầu tư lưới điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 27/02/2024 15:00
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNNPT tìm kiếm nguồn vốn đầu tư lưới điện

 - Khủng hoảng tài chính thế giới năm 2011 cùng những tác động của nó khiến nền kinh tế trong nước suy giảm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Việc huy động nguồn vốn cho công tác đầu tư xây dựng của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) càng đặt ra nhiều khó khăn thách thức lớn. 6 tháng đầu năm 2012, ngoài sự hỗ trợ của EVN, EVNNPT đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm, huy động các nguồn vốn cho đầu tư các dự án lưới điện truyền tải.

 

>> Đưa các dự án lưới điện vận hành phù hợp nhu cầu phụ tải
>> Cam kết đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường dây 220 kV Đắk Nông - Phước Long - Bình Long

 

Vũ Trần Nguyễn - PTGĐ EVNNPT

Ông Vũ Trần Nguyễn - Phó tổng giám đốc EVNNPT phát biểu tại buổi tọa đàm hợp tác và thu xếp vốn cho Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia. 

Kết quả 6 tháng đầu năm 2012

Để thực hiện công tác đầu tư lưới điện truyền tải theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngay từ đầu năm 2012, EVNNPT đã nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để thu hút nguồn vốn cho các dự án lưới điện truyền tải. Theo kế hoạch, năm 2012 giá trị EVNNPT thực hiện đầu tư xây dựng là 13.985.200 triệu đồng, lũy kế đến ngày 30/6/2012 EVNNPT đã thu xếp được 9.588.769 triệu đồng. Cụ thể, đã thu xếp được nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (VDB) cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng ĐZ 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông và dự án ĐZ 220 kV Đăk Nông - Phước Long - Bình Long với giá trị 820 tỷ đồng.

Đối với vốn vay ODA, tính từ đầu năm EVNNPT đã ký được Hiệp định tín dụng vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (phân kỳ 1) trị giá 120,5 triệu USD để đầu tư bốn dự án lưới điện. Bên cạnh đó, EVNNPT đã phối hợp với WB tổ chức thành công hội thảo xem xét đề xuất xây dựng khoản vay nâng cao hiệu quả lưới điện truyền tải (TEP) với giá trị 500 triệu USD qua đó làm cơ sở đề xuất các bộ, ngành đưa vào tài khóa 2014 báo cáo Chính phủ.

Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2012, giá trị khối lượng đầu tư xây dựng toàn EVNNPT ước thực hiện là 5.040,3 tỷ đồng, đạt 36,04% so kế hoạch năm 2012, bao gồm giá trị đầu tư thuần ước thực hiện 4.211,49 tỷ đồng, đạt 40,12% KH; Trả nợ gốc, lãi vay ước thực hiện 828,8 tỷ đồng, đạt 23,76 % KH; Giá trị giải ngân ước đạt 3.533 tỷ đồng, bằng 70% khối lượng thực hiện.

Cần sự chung tay hỗ trợ

Mặc dù lãi suất cho vay vốn trên thị trường tín dụng thời gian qua đã có dấu hiệu hạ nhiệt, thanh khoản hệ thống ngân hàng đã được cải thiện, tuy nhiên công tác thu xếp vốn 6 tháng đầu năm 2012 để đầu tư lưới điện truyền tải của EVNNPT vẫn chưa đạt yêu cầu.

Đến nay, EVNNPT vẫn chưa ký mới được HĐTD vay vốn trong nước. Việc chưa thu xếp đủ vốn cho các dự án lưới điện, ngoài những nguyên nhân khách quan do khủng hoảng tài chính thế giới và kinh tế trong nước suy giảm còn có nguyên nhân xuất phát từ nội tại EVNNPT.

Giá truyền tải vẫn thấp (chỉ chiếm 6%-6,5% giá bán điện) dẫn đến việc EVNNPT không có lợi nhuận để làm vốn đối ứng đầu tư cho các dự án. Hiện nay, EVNNPT đang tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm quyền tăng giá truyền tải cho EVNNPT ở mức hợp lý, giá truyền tải phải bù đắp được toàn bộ chi phí sản xuất hợp lý, hợp lệ, bao gồm các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối kỳ các khoản vay có gốc ngoại tệ để giá truyền tải phải tiệm cận mức bình quân trên thế giới, phải chiếm khoảng 10-15% trong giá bán điện bình quân.

Trong điều kiện năng lực tài chính của EVNNPT còn yếu, không thu xếp đủ vốn để đầu tư các công trình lưới điện, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia tại thông báo số 209/TB-VPCP, ngày 8/6/2012 của Văn phòng Chính phủ, EVNNPT  đã có văn bản báo cáo EVN xem xét, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các giải pháp thu xết vốn cho EVNNPT để thực hiện đầu tư các dự án cấp bách trong thời gian tới.

 

Nỗ lực tìm kiếm nguồn vốn

Để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2012, trong đó mục tiêu cuối cùng là đảm bảo các dự án được đưa vào vận hành an toàn và đúng tiến độ, công tác thu xếp vốn chiếm một vị trí rất quan trọng. Ý thức được tầm quan trọng đó, hiện nay EVNNPT đang tích cực và chủ động hoàn thiện thủ tục thu xếp vốn cho một số khoản vay, trong đó có một số dự án rất quan trọng.

Đối với các nguồn vốn vay thương mại trong nước, việc thu xếp các nguồn vốn này được xác định có yếu tố quyết định để đảm bảo tiến độ các dự án cấp bách. Trong điều kiện các ngân hàng thương mại đã cấp tín dụng vượt 15% vốn tự có với EVNNPT và vượt 25% đối với nhóm khách hàng có liên quan, trong thời gian vừa qua Chính phủ đã có chỉ đạo quyết liệt giúp cho các doanh nghiệp trong đó có EVNNPT có nhiều cơ hội trong việc thu xếp nguồn vốn này.

Hiện nay, EVNNPT đang hoàn thiện thủ tục các khoản vay 3.300 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để thanh toán cho chi phí xây lắp và chi phí khác của dự án ĐZ 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông; khoản vay 928 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam để thanh toán cho chi phí xây lắp, mua sắm cột thép, dây dẫn của dự án ĐZ 220 kV Đắc Nông - Phước Long - Bình Long; khoản vay 200 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam để thanh toán cho chi phí xây lắp của dự án ĐZ 220 kV Vũng Áng - Hà Tĩnh.

Đối với các dự án khác chưa thu xếp được vốn, EVNNPT đang dự kiến thực hiện dự án theo hình thức đấu thầu, nhà thầu thu xếp vốn và các hình thức thực hiện khác.

Đối với vốn vay nước ngoài, EVNNPT đang hoàn thiện thủ tục các khoản vay: khoản vay 215 triệu USD do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đồng tài trợ (phân kỳ 2) để đầu tư các dự án ĐZ 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông (mua sắm VTTB), ĐZ 220 kV Cầu Bông - Hóc Môn - rẽ Bình Tân (VTTB và xây lắp) và ĐZ 220 kV Cầu Bông - Đức Hòa (VTTB và xây lắp); khoản vay 60 triệu USD do Ngân hàng Thế giới tài trợ thuộc Chương trình “Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2-DPL2”; Khoản vay 34,8 triệu USD tại Ngân hàng Credit Agricole Corporate & Investment Bank (CA-CIB) do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) bảo lãnh để thực hiện các dự án Nâng dung lượng tụ bù các đường dây 500kV…

Hiện nay, EVNNPT đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để vay vốn ADB (phân kỳ 3 và 4) với tổng giá trị khoảng 650 triệu USD; vay vốn Ngân hàng Thế giới với tổng giá trị khoảng 500 triệu USD.

Mới đây, tại cuộc họp về việc giải quyết vốn cho các dự án điện cấp bách của EVN, tại thông báo kết luận (số 247/TB-VPCP ngày 11/7/2012) Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có chỉ đạo các bộ, ngành và các ngân hàng cần nỗ lực giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn về thu xếp vốn cho EVN và EVNNPT.

Với sự chung tay hỗ trợ giúp đỡ của Chính phủ, các bộ, ban ngành, các cơ quan chức năng cùng những nỗ lực không ngừng của EVNNPT trong việc thu xếp nguồn vốn cho đầu tư xây dựng các công trình lưới điện, hy vọng rằng bức tranh tài chính của EVNNPT sẽ khả quan hơn trong những tháng cuối năm 2012.

NangluongVietnam

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động