RSS Feed for xếp vốn cho Chủ nhật 28/05/2023 19:24
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tìm lời giải cho bài toán vốn đầu tư của EVN NPT

Tìm lời giải cho bài toán vốn đầu tư của EVN NPT

Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVN NPT) cho biết: hiện nay, nhu cầu về nguồn vốn đầu tư cho các dự án điện là rất lớn. Riêng trong năm 2014, NPT phải thực hiện thu xếp vốn cho 66 dự án với tổng mức đầu tư (TMĐT) là 38.069 tỷ đồng.
EVN NPT hoàn thành nhiệm vụ "Năm truyền tải điện 2013"

EVN NPT hoàn thành nhiệm vụ "Năm truyền tải điện 2013"

Năm 2013, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu xếp vốn cho các dự án điện, công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều trở ngại; lưới điện truyền tải chưa có dự phòng và bị quá tải, áp lực truyền tải cao trên đường dây 500kV Bắc-Nam rất lớn... Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, EVN NPT đã vận hành hệ thống truyền tải cơ bản an toàn, đầu tư xây dựng thu được nhiều kết quả khả quan, tình hình tài chính dần được đảm bảo... EVN NPT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ "Năm truyền tải điện 2013".
EVNNPT tìm kiếm nguồn vốn đầu tư lưới điện

EVNNPT tìm kiếm nguồn vốn đầu tư lưới điện

Khủng hoảng tài chính thế giới năm 2011 cùng những tác động của nó khiến nền kinh tế trong nước suy giảm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Việc huy động nguồn vốn cho công tác đầu tư xây dựng của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) càng đặt ra nhiều khó khăn thách thức lớn. 6 tháng đầu năm 2012, ngoài sự hỗ trợ của EVN, EVNNPT đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm, huy động các nguồn vốn cho đầu tư các dự án lưới điện truyền tải.
Phiên bản di động