RSS Feed for EVNNPC song hành cùng tỉnh Bắc Giang thúc đẩy phát triển kinh tế | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 19/05/2024 17:54
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNNPC song hành cùng tỉnh Bắc Giang thúc đẩy phát triển kinh tế

 - Đáp ứng nhu cầu phát triển về điện tại tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước năm 2020 trên địa bàn miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và chính quyền tỉnh Bắc Giang đã có nhiều buổi làm việc liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư xây dựng đã và đang thi công, hai bên cùng cam kết sẽ kịp thời tháo gỡ nhanh gọn, triệt để các khó khăn, vướng mắc, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng về sử dụng điện của các khách hàng trên địa bàn tỉnh, phục vụ thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh trung du, miền núi còn khó khăn, song luôn có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đã và đang tạo đột phá, đưa nền kinh tế địa phương ngày càng phát triển.


EVNNPC cam kết phát triển hạ tầng lưới điện Nghệ An lên tầm cao mới

EVNNPC cam kết đáp ứng đủ và có dự phòng nhu cầu điện của tỉnh Hà Nam


Từ khát vọng bứt phá

Năm 2020, Bắc Giang là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước đạt 13,02%; thu nhập bình quân đầu người vượt mức trung bình của cả nước. Thu hút đầu tư cũng đạt kết quả rất tích cực, trong năm đã thu hút được gần 1,4 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, trong đó thu hút FDI đạt hơn 950 triệu USD, nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Ngay trong tháng 1/2021, Bắc Giang đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho bốn dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 570 triệu USD. Trong số đó có dự án của nhà đầu tư Foxconn thực hiện dự án sản xuất, gia công máy tính bảng và máy tính xách tay cho Apple, với vốn đăng ký 270 triệu USD.

Ông Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Ðảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Bắc Giang cho biết: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Bắc Giang xác định một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá, trong đó có nhiệm vụ về tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và tình hình thực tế của địa phương để tập trung xây dựng môi trường kinh tế, môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm khuyến khích phát triển tất cả các thành phần kinh tế dựa trên nguyên tắc bình đẳng và minh bạch.

Tỉnh Bắc Giang sẽ vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của Trung ương vào điều kiện thực tế của tỉnh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ các thủ tục gây cản trở, vướng mắc cho nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, giải phóng mặt bằng.

Ðồng thời, tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng dịch vụ thiết yếu... từ đó, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, phát triển đa dạng các thành phần kinh tế,…

Điện lực miền Bắc chung tay cùng chính quyền và nhân dân thúc đẩy đột phá

Ông Nguyễn Bá Sơn - Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang cho biết: Những năm qua, PC Bắc Giang luôn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu phát triển đã được chính quyền và nhân dân xác định và cụ thể hóa trong Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, nhất là trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đòi hỏi ngành điện lực Bắc Giang phải nỗ lực không ngừng, đáp ứng các nhu cầu về điện phục vụ chính quyền, nhà đầu tư, khách hàng và nhân dân, đây chính là tiền để quan trọng để chắp cánh cho khát vọng xây dựng và phát triển vươn xa của tỉnh.

Công ty Điện lực Bắc Giang kiểm tra tại trạm 110 kV.

Căn cứ Quyết định 13967/QĐ-BCT ngày 18/12/2015 của Bộ Công Thương về việc Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2019 có xét đến 2035, theo đó xác định công suất cực đại là 670 MW, điện thương phẩm  hơn 3,5 tỷ kWh, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020 là 13,2%/năm (trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 14,8%; Nông lâm - Ngư nghiệp 8%/năm; Thương mại - Dịch vụ tăng 17,3 %/năm; Quản lý tiêu dùng tăng 8%/năm; Hoạt động khác tăng 13,8%/năm). Tuy nhiên, trong hai năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm tỉnh Bắc Giang cao nhất trong các tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc.

Sản lượng điện thương phẩm năm 2019 đạt trên 3,5 tỷ kWh, tăng trưởng 25,45% so với năm 2018. Tỷ lệ mang tải các trạm biến áp (Pmax/Sđặt) khu vực năm 2019 là 66,7 % (so với Pmax/Sđặt chung của EVNNPC là 54%). Một số đường dây và máy biến áp 110 kV mang tải cao. Năm 2020, tỷ trọng điện cấp cho CNXD chiếm 65,84% (năm 2019 là 64,26%), tăng so với cùng kỳ 18,87%; tỷ trọng điện QLTD chiếm 28,8% (năm 2019 là 30,24%), tăng so với cùng kỳ 10,6%. Tăng trưởng điện thương phẩm năm 2020 của PC Bắc Giang đạt mức 16,01% so cùng kỳ.

Như vậy, với dự báo kết quả thực hiện điện thương phẩm giai đoạn 2016 - 2020 cho thấy công tác dự báo nhu cầu phụ tải đã có sự sai lệch khá lớn, dẫn đến phải triển khai thực hiện nhiều giải pháp trong công tác ĐTXD, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang để đảm bảo cấp điện cho các phụ tải.

Theo ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Năm 2021, trên địa bàn Bắc Giang có 15 dự án 110 kV do EVNNPC làm chủ đầu tư và đang xem xét bổ sung một số dự án khác với khái toán đầu tư khoảng 1.860 tỷ đồng. Bắc Giang là tỉnh có biến đổi lớn về nhu cầu phụ tải, nguyên nhân là do chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, dẫn đến nhiều khu công nghiệp cụm công nghiệp được mở rộng và tiếp tục phát triển mới,… nên phải điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh. Tính đến 31/3/2020, so với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2019 có xét đến 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 13967/QĐ-BCT ngày 18/12/2015, Bộ Công Thương đã xem xét điều chỉnh bổ sung hơn 32 hạng mục công trình.

Do vậy, để đảm bảo đồng bộ, thống nhất công tác thực hiện quy hoạch phát triển điện tại các tỉnh/thành phố, EVNNPC đã giao nhiệm vụ cho Giám đốc các Công ty Điện lực chịu trách nhiệm trong công tác theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh/thành phố trên địa bàn đơn vị quản lý và báo cáo định kỳ với UBND tỉnh/thành phố, sở, ban ngành liên quan tại địa phương và Tổng công ty.

Tại Bắc Giang, Công ty Điện lực Bắc Giang đã kiện toàn bộ máy theo dõi và thực hiện công tác quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, qua đó thành lập Tiểu ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo tình hình vận hành, nhu cầu phụ tải,… để tham mưu đề xuất UBND tỉnh, sở, ban ngành địa phương, EVNNPC các giải pháp đảm bảo cấp điện cho các phụ tải và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang. 

Ông Tuấn cũng cho biết, hiện nay, nhiều khách hàng sử dụng công suất lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đăng ký nhu cầu sử dụng công suất tại KCN Song Khê, KCN Vân Trung, KCN Vân Trung 2, KCN Quang Châu, KCN Hòa Phú, CCN Lan Sơn… và theo quy hoạch được duyệt, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp nêu trên được cấp điện từ TBA 110 kV Song Khê, TBA 110 kV Vân Trung, TBA 110 kV Quang Châu, TBA 110 kV Sông Cầu, TBA 110 kV Bắc Lũng…. Do vậy, giải pháp để đáp ứng nhu cầu phụ tải nêu trên, EVNNPC cũng đã khảo sát, đánh giá nhu cầu phụ tải và báo cáo UBND tỉnh Bắc Giang các giải pháp đảm bảo cấp điện cho các phụ tải và triển khai đầu tư các công trình lưới điện 220 kV, 110 kV tỉnh Bắc Giang để làm cơ sở triển khai thực hiện đầu tư các công trình điện.

EVNNPC đã tổ chức cuộc họp rà soát nhu cầu phụ tải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và xác định tập trung nguồn vốn, nhân lực và thực hiện các giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh công tác ĐTXD các công trình điện cấp điện cho các phụ tải KCN Song Khê - Nội Hoàng, KCN Vân Trung và KCN Quang Châu. Đến nay, EVNNPC đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình gồm: Lắp đặt MBA T3 TBA 110 kV Vân Trung, TBA 110 kV Song Khê 2 và nhánh rẽ, TBA 110 kV Quang Châu 2 và nhánh rẽ…

Để các dự án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ phục vụ việc đảm bảo cung cấp điện của EVNNPC, đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang quan tâm chỉ đạo các các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện phối hợp trong công tác thỏa thuận tuyến cho các dự án đang chuẩn bị đầu tư và đăng ký kế hoạch sử dụng đất cho các dự án.

Hiện tại, với nhu cầu phụ tải khu vực tiếp tục đăng ký sử dụng công suất, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã yêu cầu ngành điện Bắc Giang cần rà soát và lập báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển điện lực trình Chính phủ, Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch một số công trình lưới điện 220 kV, 110 kV trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trong công tác quy hoạch phát triển điện lực, đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang xem xét báo cáo và kiến nghị Chính Phủ, Bộ Công Thương và EVN xem xét bổ sung các nguồn điện vào quy hoạch điện quốc gia đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030, theo đó kiến nghị xây dựng trạm biến áp 220 kV Yên Dũng (2x250MVA), đưa máy biến áp AT1 vào vận hành năm 2022 và máy biến áp AT2 vào vận hành năm 2025, nhằm đảm bảo đủ nguồn điện cấp cho vùng phụ tải 1 (thành phố Bắc Giang, huyện Việt Yên và Yên Dũng); trình Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch các hạng mục lưới điện 110 kV một số dự án.

Ngoài ra, tỉnh cần xem xét tổ chức cắm mốc tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp 110 kV theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 được phê duyệt, nhằm xác định tọa độ, diện tích đất chiếm chỗ, loại đất hiện trạng,… và địa điểm xây dựng các công trình lưới điện 110 kV tại địa phương để xây dựng kế hoạch sử dụng đất đất và dự phòng quỹ đất, tránh chồng chéo xây dựng các công trình hạ tầng trong khu vực.

Tổng công ty mong muốn UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo chính quyền địa phương hỗ trợ các Ban quản lý dự án của EVNNPC và Công ty Điện lực Bắc Giang trong công tác GPMB, kế hoạch sử dụng đất (xem xét bố trí cách giao kế hoạch sử dụng đất cho các dự án lưới điện khi chưa được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang để đẩy nhanh tiến độ đầu tư), thỏa thuận hướng tuyến của các dự án, nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án; cùng với ngành điện giải quyết xử lý vi phạm hành lang lưới điện; UBND tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện cho PC Bắc Giang phối hợp, tham gia làm việc với nhà đầu tư tại tỉnh để nắm được tiến độ và công suất phụ tải, từ đó có phương án đầu tư phù hợp, hiệu quả, yêu cầu phía nhà đầu tư có bảo lãnh vốn để đảm bảo trách nhiệm trong đầu tư dự án tại địa bàn tỉnh.

Để đáp ứng các nhu cầu phát triển về điện, kiến nghị UBND tỉnh Bắc Giang báo cáo Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét bố trí nguồn vốn ngân sách, hỗ trợ một phần đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận phục vụ cho phát triển kinh tế các vùng sâu, vùng xa; Chỉ đạo chủ đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp,… chủ động làm việc với Công ty Điện lực Bắc Giang để ký kết hợp đồng đầu tư công trình điện./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động