RSS Feed for Kinh tế Chủ nhật 21/04/2024 22:24
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
EVNNPC song hành cùng tỉnh Bắc Giang thúc đẩy phát triển kinh tế

EVNNPC song hành cùng tỉnh Bắc Giang thúc đẩy phát triển kinh tế

Đáp ứng nhu cầu phát triển về điện tại tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước năm 2020 trên địa bàn miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và chính quyền tỉnh Bắc Giang đã có nhiều buổi làm việc liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư xây dựng đã và đang thi công, hai bên cùng cam kết sẽ kịp thời tháo gỡ nhanh gọn, triệt để các khó khăn, vướng mắc, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng về sử dụng điện của các khách hàng trên địa bàn tỉnh, phục vụ thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh trung du, miền núi còn khó khăn, song luôn có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đã và đang tạo đột phá, đưa nền kinh tế địa phương ngày càng phát triển.
Tăng cường công tác dự báo về hội nhập kinh tế quốc tế

Tăng cường công tác dự báo về hội nhập kinh tế quốc tế

Tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo về những vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và đàm phán các FTA nói riêng, từ đó đề xuất chính sách cho giai đoạn hội nhập từ nay và trong 10 năm tới.
Phiên bản di động