RSS Feed for Đề nghị đưa vào quy hoạch 4 dự án thủy điện ở Nam Trà My | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 25/09/2023 11:19
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đề nghị đưa vào quy hoạch 4 dự án thủy điện ở Nam Trà My

 - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 161/2010/NQ-NĐND của HĐND tỉnh về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn Quảng Nam. Theo tờ trình này, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị bổ sung vào quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn 4 dự án thủy điện nằm trên địa bàn huyện Nam Trà My, với công suất là 78,8MW.

Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 1)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 2)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 3)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 4)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 5)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 6)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 7)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 8
)Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 9)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 10)

Theo đó, tổng diện tích chiếm đất của 4 dự án là 144,27ha (bình quân 1,83ha/1MW). Trong đó, chiếm đất lâm nghiệp là 60,1ha (2,44ha đất quy hoạch rừng phòng hộ và 57,66ha đất quy hoạch rừng sản xuất, hiện trạng chủ yếu là rừng tre, nứa và rừng trồng), không có ảnh hưởng đến đất ở, đất lúa, đất sản xuất của người dân.

Cụ thể: Thủy điện Trà Linh 1 (tại xã Trà Linh và xã Trà Cang), công suất dự kiến 26,2MW, điện lượng dự kiến là 80,36 triệu kWh/năm, tổng diện tích chiếm đất là 21,41ha, bình quân 0,82ha/1MW.

Thủy điện Tăk Lê (tại xã Trà Nam), công suất dự kiến 11,6MW, điện lượng dự kiến là 34,98 triệu kWh/năm, tổng diện tích chiếm đất là 14,86ha, bình quân 1,28ha/1MW.

Thủy điện Nước Lah (tại xã Trà Vân và Trà Don), công suất dự kiến 11MW, điện lượng dự kiến là 38,62 triệu kWh/năm, tổng diện tích chiếm đất là 52,65ha, bình quân 4,79ha/1MW.

Thủy điện Trà Leng (tại xã Trà Dơn), công suất dự kiến 30MW, điện lượng dự kiến là 104,42 triệu kWh/năm, tổng diện tích chiếm đất là 55,35ha, bình quân 1,845ha/1MW.

Trước đó, Sở Công Thương Quảng Nam đã đề xuất UBND tỉnh bổ sung thêm vào quy hoạch 4 dự án thủy điện trên, đồng thời đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh các dự án thủy điện: Nước Xa (xã Trà Mai, Nam Trà My) và Bồng Agrồng (xã A Tiêng, Tây Giang).

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động