RSS Feed for Đề án tái cơ cấu EVN, kết quả sau 3 năm thực hiện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 27/02/2024 00:55
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đề án tái cơ cấu EVN, kết quả sau 3 năm thực hiện

 - Sau 3 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong giai đoạn 2012 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 23/11/2012 đã giúp EVN có cơ cấu tổ chức hợp lý, thu gọn đầu mối quản lý, tập trung vào các khâu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện...

Quy chế quản lý tài chính của EVN
Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 - 2020
Thủ tướng yêu cầu đổi mới khối phát điện, phân phối

Báo cáo của EVN cho biết, tính đến nay, số lượng các đơn vị thành viên EVN đã giảm từ 88 xuống còn 38 đơn vị. Đặc biệt, EVN đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, cung ứng điện cho phát triển kinh tế và nhu cầu xã hội, giữ vai trò nòng cốt trong đầu tư phát triển nguồn điện, lưới điện, đảm bảo an ninh năng lượng.

Trong ba năm qua, EVN đã triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của 5 tổng công ty điện lực và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT); đảm bảo các điều kiện để 3 tổng công ty phát điện (GENCO) đi vào hoạt động ổn định và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa.

Bên cạnh đó, EVN cũng triển khai nhiều đề án về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Tập đoàn và các đơn vị. Trình Thủ tướng Chính phủ đề án tổ chức, sắp xếp lại các trường đào tạo. Đẩy mạnh triển khai thực hiện tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp. Phương thức quản trị doanh nghiệp bước đầu được đổi mới và có chuyển biến rõ rệt.

Hệ thống quy chế quản lý nội bộ đang được hoàn thiện phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị định 205 về Điều lệ EVN và Nghị định 82 về Quy chế quản lý tài chính EVN. Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quản lý người đại diện phần vốn của EVN tại các doanh nghiệp khác được tăng cường.

Hiện tại, Chính phủ giao EVN giữ vai trò chính, chịu trách nhiệm sản xuất điện, mua điện từ các nguồn, nhập khẩu điện, quản lý vận hành toàn bộ lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối, đảm nhận gần toàn bộ khâu bán lẻ điện năng với bộ máy quản lý kinh doanh từ Trung ương tới cấp xã để cung ứng điện cho các ngành kinh tế quốc dân.

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, EVN đã đóng vai trò quan trọng, góp phần cùng Trung ương và chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề kinh tế, xã hội, giữ gìn ổn định chính trị, an ninh tại các địa bàn trọng điểm. Giữ vai trò chủ chốt trong chương trình đầu tư đưa điện về nông thôn, hải đảo, góp phần thực hiện xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển nông nghiệp - nông thôn và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn vừa qua, EVN không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, thực hiện tiết giảm điện, đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cũng như nhu cầu dân sinh mà hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty mẹ - EVN và toàn Tập đoàn đều có lãi.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán vẫn khá ảm đạm, EVN đã xây dựng phương án thoái vốn, tổ chức bán đấu giá công khai, tìm kiếm các đối tác để đàm phán chuyển nhượng vốn góp tại các công ty cổ phần thuộc diện thoái vốn theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Đến hết năm 2015, EVN đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại 6/6 Công ty cổ phần ngoài ngành và hoàn thành giảm vốn của EVN tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực từ 40% xuống còn 15% vốn điều lệ theo quy định tại Quyết định số 1782 của Thủ tướng Chính phủ.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động