RSS Feed for Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm Việt Nam | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/03/2024 04:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm Việt Nam

 - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Theo đó, trong năm 2017, thành phố Hà Nội có 288 cơ sở, Thành phố Hồ Chí Minh có 302 cơ sở, thành phố Hải Phòng có 77 cơ sở, tỉnh Bình Dương 253 cơ sở, tỉnh Vĩnh Phúc có 47 cơ sở, tỉnh Bắc Ninh có 86 cơ sở...

Đề xuất định mức tiêu hao năng lượng cho ngành chế biến thủy sản
Đề xuất định hướng cơ cấu nguồn điện cho Quy hoạch điện VIII

Thủ tướng Chính  phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tại địa phương thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn và tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 1/2 hàng năm.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Đồng thời thực hiện việc báo cáo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở, báo cáo tập đoàn, tổng công ty để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động