RSS Feed for Đảng bộ TKV, nhiệm kỳ 2015-2020: Khởi sắc trong hoạt động SXKD | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 08:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đảng bộ TKV, nhiệm kỳ 2015-2020: Khởi sắc trong hoạt động SXKD

 - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD phù hợp với quy luật và diễn biến của biến đổi khí hậu, thị trường, ổn định tư tưởng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ, góp phần tích cực đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Tập đoàn.


Thực trạng, cung - cầu, nhập khẩu than: Thách thức và chính sách phát
triển [Kỳ 1]

Thực trạng, cung - cầu, nhập khẩu than: Thách thức và chính sách phát triển [Kỳ 2]
Thực trạng, cung - cầu, nhập khẩu than: Thách thức và chính sách phát triển [Kỳ 3]

Thực trạng, cung - cầu, nhập khẩu than: Thách thức và chính sách phát triển [Kỳ cuối]Với các giải pháp đồng bộ, sự chỉ đạo quyết liệt linh hoạt của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, nỗ lực, tinh thần “kỷ luật và đồng tâm” của tất cả người lao động, công nhân cán bộ toàn Tập đoàn, nhiệm kỳ vừa qua, TKV đã “Vượt khó - Bứt phá - Về đích - và Hoàn thành ngoạn mục” tất cả các chỉ tiêu chủ yếu đề ra.

Kết quả 5 năm 2016 - 2020: Tổng doanh thu dự kiến đạt 613,9 ngàn tỷ đồng, tăng bình quân 7,9%/năm. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 17,9 ngàn tỷ đồng, bình quân 3,6 ngàn tỷ đồng/năm. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 84,5 ngàn tỷ đồng, bình quân 16,9 ngàn tỷ đồng/năm. Năng suất lao động tăng bình quân 12%/năm. Tốc độ tăng tiền lương bình quân 9,2%/năm.

Đặc biệt năm 2019, TKV đạt tăng trưởng ấn tượng, cho thấy sự khởi sắc trong hoạt động SXKD của Tập đoàn trên tất cả các khối lĩnh vực sản xuất. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là đơn vị đạt tăng trưởng cao nhất trong khối ngành công nghiệp khai khoáng của Việt Nam. Trong đó:

Khối công nghiệp than:

Với ý thức chính trị cao, TKV đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, gia tăng sản xuất, cung cấp đủ than cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, góp phần tích cực đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; Đồng thời triển khai và vận hành thành công mô hình “sản xuất và thương mại than”, chuẩn bị sẵn sàng năng lực sản xuất để tăng sản lượng than đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế trong các năm tiếp theo.

Tổng sản lượng than khai thác trong nhiệm kỳ ước đạt: 188 triệu tấn, Tổng sản lượng than tiêu thụ đạt 205,8 triệu tấn.

Công nghiệp khoáng sản:

Giai đoạn 2016 - 2020 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của khối các đơn vị khoáng sản, theo hướng tăng cường chế biến sâu, tạo ra sức đột phá, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế , qua đó khẳng định vai trò, vị trí và sự đóng góp ngày càng quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Cũng trong nhiệm kỳ, Tập đoàn đã kết thúc đầu tư, đưa vào vận hành ổn định, đạt và vượt công suất thiết kế 2 dự án sản xuất Alumin, mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra ngành công nghiệp mới. Qua đó khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của TKV trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị về thí điểm khai thác bô xít tại Tây Nguyên, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Công nghiệp điện:

Tổng sản lượng điện sản xuất từ năm 2016 đến hết năm 2019 đạt 36,7 tỷ KWh (đặc biệt năm 2019 sản lượng điện phát đạt 9,8 tỷ kWh, cao nhất trong các năm từ trước đến nay).

Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh Vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, vật liệu xây dựng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo kế hoạch cả về sản lượng, chất lượng và doanh thu…

Bước sang nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ Tập đoàn TKV là lãnh đạo Tập đoàn các Công ty TKV hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm, kế hoạch 5 năm 2021-2025, chiến lược phát triển TKV giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn 2030 góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng quốc gia và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; đảm bảo đủ việc làm và thu nhập của NLĐ, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”.

Một số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể trong nhiệm kỳ như sau: Tổng doanh thu đạt 760 ngàn tỷ đồng (tăng 25% so với thực hiện giai đoạn 2015-2020, bình quân tăng 5%/năm); lợi nhuận 17,5 ngàn tỷ đồng, bình quân 3,5 ngàn tỷ đồng/năm; nộp ngân sách tăng 5%/năm; đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng 5-7%/năm; chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách, phúc lợi và nhà ở cho người lao động./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động