RSS Feed for Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả: Vững bước đi lên | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 28/01/2023 17:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả: Vững bước đi lên

 - Trong năm 2018, toàn thể CBCNV và người lao động trong Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện mọi chỉ tiêu kinh tế - xã hội cũng như thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn, Công đoàn TKV và Cơ quan chuyên môn Tập đoàn giao. Bước sang năm 2019, cán bộ công nhân viên Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đưa Công ty vững bước đi lên trên chặng đường mới.

Kho vận và cảng Cẩm Phả đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Nhịp độ sản xuất được giữ vững

Cụ thể, Tổng sản lượng than tiêu thụ trong năm 2018 của Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin đạt gần 37.000 ngàn tấn, bằng 118,15% kế hoạch năm, doanh thu đạt 119,9% kế hoạch năm, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, đảm bảo an ninh trật tự trong SXKD và tiêu thụ than.

Với các con số: doanh thu bán than đạt 57.121 tỷ đồng, đạt 119,9%; doanh thu sản xuất khai thác đạt 3.124 tỷ đồng, đạt gần 130%; lợi nhuận sản xuất kinh doanh 4.049 tỷ đồng, đạt 116,15%; bình quân tiền lương người lao động hàng tháng đạt 9.442.000đ/người, đạt 121% kế hoạch năm

Tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019, người đứng đầu Công ty - Giám đốc Bùi Văn Tuấn khẳng định: Có được những thành quả nổi bật trong năm 2018 là nhờ làm tốt công tác quản lý, điều hành, công tác sản xuất, công tác tài chính kế toán, đồng thời tích cực khai thác mở rộng các hoạt động dịch vụ. Đặc biệt đối với dịch vụ vận chuyển than, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Công ty thường xuyên duy trì đầy đủ, kịp thời các phương tiện, đảm bảo tốt nhất cho việc vận chuyển tiêu thụ cho các mỏ.

Bám sát mục tiêu nhiệm vụ đề ra từ đầu năm, các phòng ban, phân xưởng phối hợp xây dựng kế hoạch về phát triển sản xuất, kế hoạch tiết giảm chi phí theo hướng dẫn của Tập đoàn và phù hợp với thực tế của Công ty. Làm tốt công tác điều hành sản xuất, gắn với công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỷ thuật, nâng cao năng suất lao động. Năm 2018, Công ty thực hiện thành công 5 công trình tin học hóa và tự động hóa, phục vụ sản xuất. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật cùng với ứng dụng CNTT đã góp phần tích cực và việc hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bốc than tại Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả.

Công ty cũng thành công trong việc tiết kiệm chi phí sản xuất, đó yêu cầu hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp. Để làm tốt công tác tiết kiệm chi phí sản xuất, Công ty đã duy trì thường xuyên công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu giao khoán của đơn vị; tổ chức rà soát, duyệt chi phí, xét thưởng cho đơn vị tiết kiệm chi phí và giảm trừ các đơn vị sử dụng vượt định mức theo quy định. Nhờ làm tốt việc đôn đốc đơn vị thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, nên kết thúc 2018, đã tiết kiệm trên 9,5 tỷ đồng.

“Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất”, đó là phương châm hành động xuyên suốt trong nhiều năm qua của Công ty. Theo đó, Công ty luôn thực hiện đầy đủ và trách nhiệm các quy định trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ nên không để xảy ra tai nạn gây thiệt hại đến người và tài sản. Cùng với đó, Công ty cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng tổ chức tuần tra canh gác, tăng cường đẩy mạnh phong trào tự quản an ninh trật tự, góp phần bảo vệ an toàn tài sản trong Công ty, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy. Phối hợp với các cơ quan khối Cảng và các đơn vị vũ trang thực hiện tốt các Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển và Bộ Luật Quốc tế về an ninh tàu và Cảng biển. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự, tài sản của Công ty được bảo vệ an toàn, giữ vững trật tự tiêu thụ than theo quy định của Tập đoàn. Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự khu vực chuyển tải than.

Vững tin bước tiếp

Phấn khởi đón nhận Cờ thi đua Chính phủ trao tặng về những thành tích xuất sắc trong năm 2018, bước sang năm 2019, Công ty tiếp tục cũng cố niềm tin, giữ vững thành quả và điều hành hài hòa trong công tác giao nhận than, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt.

Theo Giám đốc Công ty Bùi Văn Tuấn, để thực hiện tốt yêu cầu nêu trên, Công ty đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp căn cơ như: Giải pháp sắp xếp, tinh giản lao động, nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh để tiết kiệm chi phí. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và tiến độ đầu tư, hoàn thiện cơ cấu tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực quản lý và năng suất lao động, đảm bảo an toàn lao động sản xuất, an toàn môi trường, kinh doanh hiệu quả; Giải pháp ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Năm 2019, Công ty phấn đấu tiêu thụ than đạt 40.655 ngàn tấn, trong đó xuất khẩu 1.193 ngàn tấn, than nội địa 39.462 ngàn tấn. Vận chuyển than mua mỏ bằng ô tô 78.732 ngàn tấn; vận chuyển và tiêu thụ than chuyển vùng 400 ngàn tấn. Quyết tâm phấn đấu đạt tổng doanh thu năm 2019 là 69.887 tỷ đồng; trong đó doanh thu bán than 67.240 tỷ đồng, doanh thu sản xuất khác đạt 2.647 tỷ đồng. Lợi nhuận từ sản xuất đạt 3.687 tỷ đồng, lợi nhuận từ sản xuất khác 350 tỷ đồng.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra, từ đầu năm, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là phải bám sát kế hoạch của TKV, chủ động phối hợp với các công ty sản xuất trong điều hành để giao nhận than, giao dịch và quan hệ với khách hàng để thực hiện tốt kỷ luật tiêu thụ than. Quản lý chặt chẽ than đầu nguồn, đẩy mạnh tiêu thụ than, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt việc tiếp nhận vận chuyển và pha trộn than chuyển vùng, phấn đấu giảm tỷ lệ hao hụt than trong các công đoạn sản xuất. Bố trí đồng bộ các giải pháp về sản xuất và tiêu thụ, giảm các khâu trung gian. Công ty tập trung chủ động khai thác và phát triển thị trường dịch vụ cảng, bốc xếp, đảm bảo cân đối giữa thu và chi, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, chủ động tìm kiếm thêm khách hàng để khai thác tốt năng lực hiện có như các tàu lai dắt, các đoàn sà lan, vận tải thủy vận chuyển hàng hai chiều.

Về công tác chỉ đạo điều hành sản xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Công ty chủ động thực hiện các biện pháp điều hành sản xuất linh hoạt đáp ứng yêu cầu sản xuất các mỏ. Theo đó, nắm bắt kịp thời thông tin sản xuất các khách hàng, bố trí sản xuất hợp lý, khai thác hiệu quả thiết bị, đảm bảo hoạt động an toàn. Giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh. Đôn đốc các đơn vị làm tốt sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh nâng cao hệ số xe tốt, phấn đấu giảm số xe hỏng trên tuyến.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh; nghiên cứu ứng dụng quản lý dòng than tại các kho để kết nối với trung tâm điều hành kiểm soát giao nhận than. Cùng với việc kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch giao khoán, tiết kiệm chi phí theo quy định, Công ty căn cứ vào hướng dẫn của Tập đoàn TKV, chỉ đạo các phân xưởng, phòng ban chuyên môn soát xét, phân loại chất lượng lao động, kiểm tra việc sử dụng thời gian lao động, quản lý lao động tại các đơn vị, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Công tác chăm lo đời sống cho người lao động: Phối hợp với Công đoàn, thực hiện quy chế dân chủ, quy chế đối thoại định kỳ, chăm lo nâng cao mức sống cho người lao động. Tập trung cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nhất là những khu nhà ăn, khu sinh hoạt; Thực hiện đúng đủ chế độ, chính sách cho người lao động đã cam kết trong Thoả ước lao động tập thể, tạo điều kiện cho người lao động được khám bệnh, điều dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, học tập nâng cao trình độ học vấn, trình độ nghiệp vụ phù hợp với công việc và nhu cầu của Công ty. Quan tâm cải thiện điều kiện môi trường làm việc, phòng chống bệnh nghề nghiệp; Bố trí phương tiện để phục vụ các chuyến tham quan, nghỉ cuối tuần, du lịch cho người lao động trong Công ty.

Trao đối với phóng viên Tạp chí Năng lượng Việt Nam, ông Bùi Văn Tuấn Giám đốc Công ty một lần nữa khẳng định: Năm 2019, với cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang gây ra nhiều bất lợi cho kinh tế toàn cầu, nhưng với nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, đồng hành cùng doanh nghiệp của Chính phủ, của các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin nhất định sẽ đạt được những thành tích to lớn hơn trên mọi lĩnh vực hoạt động. Chúng tôi coi đây là hoạt động có ý nghĩa nhất, thiết thực hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin (1990-2020).

PHAN THANH DŨNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động