RSS Feed for CNTT là nền tảng cho các hoạt động hiện đại hoá của SPC | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/03/2024 22:02
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

CNTT là nền tảng cho các hoạt động hiện đại hoá của SPC

 - Trong những năm qua, hoạt động công nghệ thông tin (CNTT), viễn thông dùng riêng (VTDR) của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc cải tiến phương thức điều hành quản trị doanh nghiệp, tăng hiệu quả kinh doanh dịch vụ khách hàng và điều độ cung ứng điện ổn định. EVNSPC đã xác định việc quy hoạch, phát triển hệ thống CNTT, VTDR làm nền tảng cho các hoạt động hiện đại hoá theo định hướng phát triển hệ thống điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

SPC: Khách hàng được giải quyết đúng hẹn đạt gần 99%
SPC hướng đến mục tiêu thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng

Năm 2017 công tác CNTT, VTDR của EVNSPC tiến thêm một bước trong việc ứng dụng CNTT vào mọi mặt hoạt động điều hành SXKD của EVNSPC, làm động lực cho EVNSPC triển khai tiếp định hướng phát triển CNTT, VTDR giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, đối với công nghệ thông tin, Hệ thống các phần mềm lõi EVN giao năm 2017, bao gồm Eoffice 3.0, ERP, CMIS 2.0, QLĐTXD, PMIS, EVN HES, MDMS, Hỗ trợ thanh toán Thị trường điện.v.v... được EVNSPC, các đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ cùng với EVNICT, triển khai đúng tiến độ và đạt kết quả trong từng công tác như chuẩn bị hạ tầng, tổ chức đào tạo, cập nhật phiên bản, hỗ trợ người dùng và triển khai áp dụng.

Công tác hoàn thiện website chăm sóc khách hàng với 100% dịch vụ điện trực tuyến, cung cấp cho khách hàng đăng ký dịch vụ trực tuyến theo chủ trương của EVN, về việc “Quy định cung cấp các dịch vụ điện, áp dụng trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam” và liên kết đến trang web hành chính công của các địa phương được EVNSPC triển khai hoàn thành và áp dụng đồng bộ trong toàn địa bàn các tỉnh phía Nam.

Việc ứng dụng CNTT nâng cao năng lực quản lý điều hành, cải cách hành chính được EVNSPC đặc biệt quan tâm, các chương trình văn bản điện tử - chữ ký số, cổng thông tin nội bộ, quản lý dự án vốn vay ODA, được đưa vào áp dụng triệt để trong toàn EVNSPC bám sát thực tế, đã phát huy hiệu quả nâng cao năng suất trong quản lý điều hành

Bên cạnh đó, ứng dụng CNTT trong công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng được mở rộng bằng nhiều hình thức như: Tổng đài CSKH với công suất 70 bàn giao dịch phục vụ hơn 7,3 triệu khách hàng sử dụng điện, dịch vụ CSKH qua SMS, qua Website, Dịch vụ thông báo tiền điện qua Email, ứng dụng trên thiết bị di động, Cổng thanh toán tiền điện trực tuyến...vv đã mang lại hiệu quả, góp một phần lớn trong công tác phục vụ và chăm sóc khách hàng dùng điện

Hệ thống Quản lý dữ liệu đo đếm từ xa (MDMS) phát huy hiệu quả, đến cuối năm 2017 toàn EVNSPC đã triển khai gần 2 triệu công tơ điện tử công nghệ (PLC, GPRS, RF). Qua hệ thống đo ghi từ xa này đã có thể kiểm soát được dữ liệu đo đếm chiếm trên 65% sản lượng điện thương phẩm toàn EVNSPC, hướng đến phương thức quản lý điều hành hiệu quả hơn.

Ứng dụng CNTT trong quản lý kỹ thuật qua các chương trình Quản lý kỹ thuật lưới điện 110kV, 22 kV có ứng dụng công nghệ GIS, chương trình Appmeter, giao nhận điện năng đầu nguồn… được EVNSPC nâng cấp cải tiến theo đúng định hướng của EVN bám sát thực tế nghiệp vụ và mạng lại hiệu quả trong công tác quản lý kỹ thuật ở các cấp…

Đối với viễn thông dùng riêng, trong năm 2017, EVNSPC đã hoàn thiện việc tổ chức cấu hình thiết lập 2 hệ thống đường truyền dùng riêng có dự phòng vật lý 1+1 phục vụ cho các hoạt động gồm: Đường truyền phục vụ cho công tác quản trị, điều hành kinh doanh; Đường truyền phục vụ cho các kênh SCADA, TBA 110 kV không người trực.

Với những kết quả đã hoàn thành về cơ sở hạ tầng CNTT, VTDR và ATTT năm 2017, EVNSPC đảm bảo tính sẵn sàng trong việc triển khai ứng dụng các phần mềm lõi dùng chung, cung cấp đường truyền cho điều hành cung cấp điện và lưu trữ cơ sở dữ liệu theo lộ trình phát triển CNTT, VTDR giai đoạn 2018-2020 của Tập đoàn đã phê duyệt.

Năm 2018, EVNSPC sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực trọng tâm với tiêu chí CNTT, VTDR làm nền tảng và đi trước một bước trong các lĩnh vực hoạt động chỉ đạo điều hành sản xuất trong toàn EVNSPC bao gồm: 1/ Triển khai đạt hiệu quả hoàn thành đúng lộ trình các chương trình lõi dùng chung của EVN giao năm 2018; 2/ Triển khai hoàn thành các hạng mục về “Định hướng kế hoạch phát triển doanh nghiệp điện tử (E-Business) của EVNSPC giai đoạn 2017-2020” đúng hạng mục và lộ trình năm 2018; 3/ Kiện toàn hạ tầng mạng VTDR đảm bảo băng thông, hệ thống dự phòng theo tiêu chí N-1 cho các đường truyền SCADA và điều hành sản xuất.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, EVNSPC sẽ thường xuyên đào tạo, đổi mới về nhận thức trong các cấp lãnh đạo về vị trí, vai trò đặc biệt của CNTT làm nền tảng hạ tầng cho định hướng phát triển và hiện đại hoá mọi hoạt động doanh nghiệp ở các cấp trong toàn Tổng công ty.

Đồng thời, tăng cường hợp tác, liên kết, tận dụng nguồn hỗ trợ về chuyên môn, công nghệ với các đơn vị tư vấn, các đối tác lớn, có uy tín hoặc các công ty điện lực (trong và ngoài nước) có kinh nghiệm về các lĩnh vực dự kiến triển khai ở Tổng công ty...

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động