RSS Feed for Hiện đại hóa Thứ tư 17/04/2024 19:04
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
TKV đẩy mạnh hiện đại hóa công tác vận tải trong hầm lò

TKV đẩy mạnh hiện đại hóa công tác vận tải trong hầm lò

Thực hiện chủ trương cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong quản lý và sản xuất của TKV, cùng với đẩy mạnh cơ giới hóa trong công tác đào lò, khai thác than, các đơn vị sản xuất than hầm lò của TKV đã tập trung thực hiện cơ giới hóa (CGH), tự động hóa (TĐH) khâu vận chuyển người, vật tư, thiết bị trong hầm lò nhằm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả trong SXKD.
Than Dương Huy: Hiện đại hóa công tác vận tải trong hầm lò

Than Dương Huy: Hiện đại hóa công tác vận tải trong hầm lò

Năm 2021, để đạt được mục tiêu cơ giới hóa đồng bộ trong khai thác, đào lò và vận tải phục vụ sản xuất than hầm lò, Công ty Than Dương Huy đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng, hiệu quả, có tính quyết định nhằm nâng cao năng suất lao động và đảm bảo sản xuất an toàn.
PTC3 hiện đại hóa lưới điện truyền tải

PTC3 hiện đại hóa lưới điện truyền tải

Nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, hiện đại hóa lưới điện truyền tải, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã triển khai nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các trạm biến áp (kiểu điều khiển truyền thống) thành hệ thống tự động hóa trạm.
CNTT là nền tảng cho các hoạt động hiện đại hoá của SPC

CNTT là nền tảng cho các hoạt động hiện đại hoá của SPC

Trong những năm qua, hoạt động công nghệ thông tin (CNTT), viễn thông dùng riêng (VTDR) của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc cải tiến phương thức điều hành quản trị doanh nghiệp, tăng hiệu quả kinh doanh dịch vụ khách hàng và điều độ cung ứng điện ổn định. EVNSPC đã xác định việc quy hoạch, phát triển hệ thống CNTT, VTDR làm nền tảng cho các hoạt động hiện đại hoá theo định hướng phát triển hệ thống điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Điện lực TKV hướng đến mô hình quản trị hiện đại

Điện lực TKV hướng đến mô hình quản trị hiện đại

Với mục tiêu xây dựng Tổng công ty Điện lực - TKV trở thành doanh nghiệp có trình độ công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao; đảm bảo khai thác vận hành hiệu quả, ổn định các nhà máy điện, giữ vai trò trong việc đảm bảo cung ứng điện năng đáp ứng nhu cầu thị trường… cán bộ công nhân viên Tổng công ty đang nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được giao, với sản lượng năm sau cao hơn năm trước.
Phiên bản di động