RSS Feed for Điện lực TKV hướng đến mô hình quản trị hiện đại | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 27/02/2024 23:40
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Điện lực TKV hướng đến mô hình quản trị hiện đại

 - Với mục tiêu xây dựng Tổng công ty Điện lực - TKV trở thành doanh nghiệp có trình độ công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao; đảm bảo khai thác vận hành hiệu quả, ổn định các nhà máy điện, giữ vai trò trong việc đảm bảo cung ứng điện năng đáp ứng nhu cầu thị trường… cán bộ công nhân viên Tổng công ty đang nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được giao, với sản lượng năm sau cao hơn năm trước.

Hướng tới thị trường điện ASEAN hợp nhất
Phát triển nhiệt điện than có đi ngược xu thế toàn cầu?
Phản đối Việt Nam phát triển nhiệt điện than là một sai lầm [Tạm kết]
Vì sao Việt Nam cần phát triển nhiệt điện than? (Tạm kết) 

Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và hội nghị người lao động năm 2018.

Vượt tất cả các chỉ tiêu

Năm 2017, trước nhiều yếu tố bất lợi như tăng trưởng điện thấp, thời tiết mưa nhiều, lượng mưa lớn nên các nhà máy thủy điện phát huy tối đa công suất... nhưng bằng sự cố gắng không mệt mỏi của tập thể người lao động, Tổng công ty Điện lực - TKV đã hoàn thành đạt và vượt mức tất cả các chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, Điện sản xuất 9,401 tỷ kWh (đạt 100,5% kế hoạch). Điện bán cho EVN đạt 8,39 tỷ kWh. Than nguyên khai sản xuất 125.000 tấn (đạt 100% kế hoạch); than sạch 138.000 tấn (đạt 101,5% kế hoạch), than tiêu thụ 142.000 tấn (đạt 109% kế hoạch).

Doanh thu toàn Tổng công ty 12.480 tỷ (đạt 106,4% kế hoạch). Trong đó, doanh thu sản xuất điện 12.321 tỷ (đạt 106,4% kế hoạch), doanh thu sản xuất than 159 tỷ (đạt 102,6% kế hoạch).

Lợi nhuận dự kiến toàn Tổng công ty 510 tỷ đồng (đạt 800% kế hoạch). Trong đó, lợi nhuận sản xuất điện 458 tỷ, lợi nhuận sản xuất than đạt 52 tỷ. Nộp Ngân sách Nhà Nước đạt 544,6 tỷ đồng.

Tiền lương bình quân người lao động sản xuất điện 9,4 triệu đồng/tháng (đạt 102%), người lao động sản xuất than 8,7 triệu đồng/tháng (đạt 107%).

Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng năm 2017 là 197.722 triệu đồng/kế hoạch giao là 194.456 triệu đồng (đạt 101,68% kế hoạch năm).

Quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Để đạt được những kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trên, ngay từ đầu năm, Tổng công ty Điện lực - TKV đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp như: Tăng cường công tác quản lý, kỹ thuật vận hành các nhà máy; quản lý nguyên, nhiên liệu, vật tư; bám sát nhu cầu thị trường huy động của hệ thống điện, xử lý kịp thời các sự cố, phục hồi tự động hóa các khâu trong dây chuyền sản xuất;  cơ cấu lại mô hình tổ chức, tinh giảm lao động theo hướng gọn nhẹ, ít đầu mối; tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình, biểu mẫu trong quản lý, v.v...

Nhờ các giải pháp trên, mặc dù hệ thống huy động thấp, nhưng các tổ máy cũng đáp ứng thời gian vận hành từ trên 6000 giờ đến 8000 giờ vận hành trong năm.

Trong công tác quản trị chi phí, Tổng công ty đã ban hành các chỉ tiêu giao khoán, chỉ tiêu định mức kinh tế cho từng nhà máy để làm cở sở kiểm soát. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào. Tăng cường công tác sử dụng vật tư chung để giảm vật tư tồn kho, chậm luân chuyển. Đồng thời, cập nhật đánh giá hằng ngày chác chỉ tiêu chính như: giá thị trường bản chào, tiêu hao than, tiêu hao điện, … để có chỉ đạo kịp thời. Hàng quý tổ chức kiểm tra chi phí khoán để làm cơ sở kiểm soát và điều chỉnh.

Trong năm 2017, thực hiện chủ trương tái cơ cấu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Điện lực - TKV đã giảm 162 lao động (bằng 6,15%, vượt kế hoạch 30 lao động). Bên cạnh đó, Tổng công ty đã triển khai thực hiện sắp xếp xong mô hình tổ chức như trong Đề án tái cơ cấu Tập đoàn phê duyệt: các nhà máy điện có 4 phòng và 2 phân xưởng. Than điện Nông Sơn có 5 phòng và 3 phân xưởng.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp trong thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nỗ, môi trường. Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa chấp hành các nội quy, quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nỗ, môi trường, năm 2017, Tổng công ty không xảy ra tai nạn lao động nặng, sự cố nghiêm trọng về cháy nổ.

Ông Ngô Trí Thịnh - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực - TKV phát biểu tại hội nghị.

Mục tiêu cho năm 2018

Với mục tiêu tổng quát xây dựng Tổng công ty Điện lực - TKV trở thành doanh nghiệp có trình độ công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao; cơ cấu tổ chức, lao động gọn nhẹ, hợp lý; nâng cao năng suất lao động, chỉ tiêu công nghệ, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh; hoạt động hiệu quả, bền vững; đảm bảo khai thác vận hành hiệu quả, ổn định các nhà máy điện, giữ vai trò trong việc đảm bảo cung ứng điện năng đáp ứng nhu cầu thị trường; xây dựng mối quan hệ hài hòa trong Tổng công ty, vừa đảm bảo lợi ích của TKV và của Tổng công ty, đảm bảo lợi ích của người lao động trong Tổng công ty.

Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2017-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 2194/QĐ-TKV ngày 11/12/2017.

Về sản xuất, doanh thu toàn Tổng công ty đạt 12.384 tỷ. Trong đó, doanh thu điện đạt 12.234 tỷ, doanh thu than đạt 150 tỷ. Sản xuất điện đạt 9,350 tỷ kWh. Sản xuất than nguyên khai sản xuất 120.000 tấn; than sạch sản xuất đạt 124.000 tấn; than tiêu thụ đạt 124.000 tấn. Lợi nhuận toàn Tổng công ty đạt 410 tỷ đồng. Tiền lương bình quân người lao động sản xuất điện 9.700.000 đồng/người/tháng, người lao động sản xuất than 8.400.000 đ/người/tháng.

Trong công tác đầu tư, Tổng công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, với giá trị thực hiện là 542.499 triệu đồng. Đồng thời, giải quyết các vấn đề thương mại các dự án và quyết toán các dự án hoàn thành. Đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương 2, v.v...

XUÂN HIỆP

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động