RSS Feed for Chuẩn bị tổng kết dự án tái định cư thủy điện Sơn La | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 20/05/2024 15:23
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chuẩn bị tổng kết dự án tái định cư thủy điện Sơn La

 - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao trước đó, đồng thời chuẩn bị công tác tổng kết dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La.

Bổ sung kinh phí thực hiện tái định cư thủy điện Sơn La

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc báo cáo kết quả thực hiện Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La.

Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý nội dung báo cáo của Bộ NN&PTNT và ý kiến của các bộ, ngành về kết quả thực hiện dự án đến ngày 31/12/2015.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao trước đó, đồng thời chuẩn bị công tác tổng kết dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu tập trung hoàn thành các nhiệm vụ: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm đất ở và đất sản xuất); quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất ở cho các hộ tái định cư dự án Thủy điện Sơn La.

Hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 93 dự án thành phần đang thi công (tỉnh Sơn La 52 dự án, Điện Biên 37 dự án, Lai Châu 4 dự án) và 165 dự án khắc phục thiên tai. Hoàn thành việc giải ngân và thanh quyết toán giá trị khối lượng còn lại của dự án theo đúng tiến độ được giao.

Phó thủ tướng yêu cầu 3 địa phương tổ chức tổng kết dự án di dân, tái định cư trên địa bàn từng tỉnh trước ngày 30/3/2016. Tổng hợp, báo cáo kết quả dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh gửi Bộ NN&PTNT tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/3/2016.

Về bố trí vốn còn lại để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án di dân tái định cư Thủy diện Sơn La, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 214/TTg-KTTH ngày 3/2/2014.

Về kinh phí tổng kết dự án, Phó Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Sơn La thống nhất dự toán kinh phí và nguồn vốn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động