RSS Feed for Bổ sung Ủy viên Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 27/02/2024 23:05
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bổ sung Ủy viên Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

 - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 4/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Theo đó, bổ sung thêm 3 ủy viên Ban chỉ đạo.


Quyết định nêu rõ, Trưởng ban Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.

5 Phó trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Công Thương (Phó trưởng ban Thường trực); Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; mời Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Thay vì chỉ có 14 ủy viên như quyết định trước đó (Quyết định 580/QĐ-TTg ngày 4/5/2010), nay Ban chỉ đạo có 17 ủy viên gồm: 1 Thứ trưởng thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Văn phòng Chính phủ); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; mời một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Trong đó, 3 Ủy viên mới được bổ sung là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ban chỉ đạo Nhà nước thành lập các Tiểu ban chuyên trách để giúp việc cho Ban chỉ đạo Nhà nước khi cần.

Giúp việc Ban chỉ đạo Nhà nước có Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước đặt tại Bộ Công Thương.


NangluongVietnam

 

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động