RSS Feed for chỉ đạo Nhà Thứ năm 20/06/2024 14:04
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Dự án thủy điện Lai Châu có thể về đích sớm

Dự án thủy điện Lai Châu có thể về đích sớm

Theo Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La-Lai Châu, với tiến độ công việc hiện nay, thủy điện Lai Châu có thể về đích trước hẹn, phấn đấu tích nước tháng 6/2015 để chính thức phát điện tổ máy số 1 cuối năm 2015, phát điện các tổ máy còn lại và hoàn thành công trình trong năm 2016.
Đảm bảo tiến độ các dự án dầu khí trọng điểm

Đảm bảo tiến độ các dự án dầu khí trọng điểm

Sáng 15/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước nhằm rà soát, thúc đẩy tiến độ một số dự án, công trình các dự án trọng điểm dầu khí.
Thành lập Tiểu ban An toàn và an ninh hạt nhân

Thành lập Tiểu ban An toàn và an ninh hạt nhân

Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận vừa ký Quyết định số 106/QĐ-BCĐĐHNNT, ngày 29/5/2013 về việc thành lập Tiểu ban An toàn và an ninh hạt nhân, thuộc Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Trưởng Tiểu ban là Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ...
Bổ sung Ủy viên Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Bổ sung Ủy viên Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 4/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Theo đó, bổ sung thêm 3 ủy viên Ban chỉ đạo.
Phiên bản di động