Điện lực

Quy định mới về trình tự thực hiện điều chỉnh phụ tải điện

10:16 |26/11/2017

 - 

Bộ Công Thương vừa Ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BCT quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Theo đó, các đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, phân phối điện có trách nhiệm đánh giá nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện cho hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền, hệ thống điện thuộc phạm vi quản lý.

Đối tượng nào sẽ bị tác động theo cơ cấu giá điện mới?
Dự thảo quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới
Quy định mới về thời gian tiếp cận điện năng

Theo Thông tư này, nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện được quy định như sau:

Thứ nhất: Phân tích, đánh giá biểu đồ phụ tải điện các năm trước liền kề của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền hoặc hệ thống điện thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Thứ hai: Nghiên cứu phụ tải điện theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Thứ ba: Dự báo nhu cầu phụ tải điện theo Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối do Bộ Công Thương ban hành.

Thứ tư: Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống điện, kế hoạch đầu tư nguồn điện, lưới điện và đánh giá an ninh hệ thống điện theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Thứ năm: Xác định nhu cầu thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Thực hiện xây dựng, phân tích và đánh giá biểu đồ phụ tải hệ thống điện các năm trước liền kề (tối thiểu là 3 năm) để xác định những thông tin, đặc điểm về phụ tải điện, cụ thể như sau:

1/ Xây dựng và phân tích biểu đồ phụ tải điện, biểu đồ thống kê công suất LDC của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền hoặc hệ thống điện thuộc phạm vi quản lý.

2/ Phân tích, đánh giá tốc độ tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền hoặc hệ thống điện thuộc phạm vi quản lý.

3/ Xác định hệ số phụ tải điện của hệ thống điện theo tháng, năm.

4/ Đánh giá nhu cầu phụ tải điện cần tiết giảm trong các chương trình điều chỉnh phụ tải điện để cải thiện hệ số phụ tải điện của hệ thống điện, giảm áp lực đầu tư mới hoặc cải tạo hệ thống điện.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 2/1/2018.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3